Brede steun voor hondenpoepplan: vervuiler moet poep zelf opruimen

(door Tony Cassese)

ALMELO – Zoals verwacht heeft het anti-hondenpoepplan van de gemeente brede steun gekregen van de voltallige gemeenteraad. Het onderwerp hondenpoep liep overigens als een bruine draad door de flink ingekorte raadsvergadering van gisteravond (dinsdag 17 november) en een deel van de fracties had er z’n eigen visie en aanvullingen op. De conclusie was in elk geval dat de vervuiler z’n eigen rommel op straffe van een fikse boete moet opruimen. 

Opgevoede hondDe vervuiler moet z’n rommel zelf opruimen. Deze welopgevoede hond doet dat dan ook braaf.

Belangrijk aspect van het aan te nemen amendement, de wijziging van de al bestaande hondenpoepverordening, gold niet-aangelijnde honden in het buitengebied. Met name veehouders in dat gebied worden steeds vaker geconfronteerd met doodgeboren kalveren als gevolg van de zogenaamde neospora-bacterie. Deze bacterie bevindt zich in hondenpoep. Indien honden hun behoefte in weilanden doen waar ook vee graast, is besmetting een feit. Hier rijst natuurlijk wel de prangende vraag waar de honden van de agrariërs zélf hun behoefte doen. Met andere woorden: zijn de ‘boerenhonden’ misschien zelf ook debet aan het verspreiden van de ziekte? Of zouden die hun eigen toiletje op het erf hebben?Hondentoilet

 Groen Links deed het voorstel om het grote delen van het buitengebied beter af te rasteren zodat honden geen kans meer zien om in de weilanden te komen. Wethouder Schouten vond dit echter een te kostbare zaak. Als ‘alternatief’ wordt het aangelijnd uitlaten van een hond ook in het buitengebied een verplichting. Het niet opruimen van hondenpoep wordt strafbaar gesteld. De ChristenUnie ziet dit als een unieke kans voor jongeren binnen het Halt-Project. In plaats van een ‘normale’ taakstraf zouden die voortaan maar poep moeten gaan scheppen op plaatsen waar dit overlast veroorzaakt.

 De controle en handhaving van de hondenpoepverordening kost nauwelijks iets extra’s. Dit wordt namelijk de nieuwe extra taak van het al bestaande korps Stadswachten, die om de taken duidelijk gescheiden te houden de ‘Keutelbrigade Almelo’ gaat heten. Bij hun nieuwe takenpakket behoort daarom ook een nieuw tenue  en een driedimensionaal logo. Vanwege de eervolle taak van de Stadswachten is speciaal een kunstenaar aan het werk gezet, die het passende logo heeft ontworpen, uitgevoerd in 24-karaats goud doublé. Het bestaat uit een fraai gedraaide gouden drol. Bij zowel het heren- en het damestenue bevindt het broche-achtige sieraad zich voorop de pet respectievelijk op cap of muts. Op die manier zijn de heren en dames duidelijk en al van veraf herkenbaar. En zegt u nou zelf, het staat ze goed die gouden drol op hun kop.

Keutelbrigade Almelo1aLinks het speciale tenue en rechts toont een superblije en trotse stadswacht Gerda het hoofddeksel met het speciale logo.  

Op de vraag in welke pot de te innen boetes verdwijnen meldde Schouten dat deze in de Algemene Middelen terecht zullen komen. Ze zullen niet, zoals een raadslid opperde, specifiek voor blaffende doeleinden zoals poepbakken en plastic zakjes worden aangewend. Uiteraard zullen die zakjes straks weer overal in de diverse hele wijk te vinden zijn, want de jeugd blijkt het maar wat leuk te vinden deze uit de houders te trekken. De buurt zal het ongetwijfeld wel opruimen net als Schouten verwacht dat ‘hondenloze’ passenten ook spontaan een poepzakje zullen pakken om rondslingerende poep van derden op te ruimen.

Posted by Redactie

2 comments

geachte redactie,

Kunt u de naam van de gemeentelijke bestuurder die staat afgebeeld op foto 1 en 2 vermelden?

Geachte redactie,

Waar vind u die geweldige actuele afbeeldingen toch telkens weer… Geweldig!

Geef een reactie