Coalitie smoort Fortezza-plannen VVD in de kiem

(door Tony Cassese)

 ALMELO – Alsof ze het zo met elkaar hadden afgesproken hebben coalitiepartijen CDA en PvdA de plannen van de VVD omtrent een alternatieve locatie voor het nieuwe stadhuis gisteravond volledig in de kiem weten te smoren. Dit gebeurde nadat Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) al een aardige voorzet gaf door de Powerpoint-presentatie van de VVD’er Herman Nijhuis te versjteren. Vervolgens kopten fractievoorzitter Henk Slettenhaar (CDA) en Bert Kozijn (PvdA) de bal handig in. De VVD kreeg geen poot aan de grond, dit ondanks het feit dat de partij haar huiswerk toch erg goed gedaan bleek te hebben. Voorzitter en burgemeester Van Lidt de Jeude wees er echter op, dat het gedurende dit raadsonderdeel ging om een interpellatieverzoek van de coalitie. Daardoor diende er slechts antwoord te worden gegeven op de gestelde vragen. Einde interessante Powerpoint-presentatie. 

Fortezza-AnderskopieHoe krachtig en goed onderbouwd het verhaal van Nijhuis ook was, de coalitie en enkele splinterpartijen haalden alles uit de kast om het VVD-initiatief onderuit te halen. Vooral CDA en PvdA waren gepikeerd. Tot ieders verrassing had de VVD namelijk gesprekken gevoerd met projectontwikkelaar Van der Looy en daarover ook een persbericht uitgebracht. Van der Looy evenwel meldde dat ze het alternatieve plan ‘voor kennisgeving’ had aangenomen. 

Slettenhaar was er bovendien niet blij mee dat de discussie over het stadhuis in de media wordt gevoerd. Volgens hem staat de locatie van het nieuwe gemeentehuis niet opnieuw ter discussie. “Dit idee van de VVD haalt het fundament onder het binnenstadsplan vandaan. De raad heeft immers al  besloten waar het nieuwe stadhuis zal verrijzen”, aldus de CDA’er. 

Op zijn beurt meldde Gijs Stork van het Almelo Liberaal Alternatief: “Waar bemoeit het CDA zich eigenlijk mee? De VVD heeft de vrijheid om persberichten de wereld in te sturen. Allen wanneer er onjuistheden in zo’n persbericht staan, dan pas kun je er misschien vragen over stellen.” 

“Het blijft Fortezza, maar dan anders. We hebben het college al eens gevraagd om zo’n onderzoek te doen, maar het college weigerde. Dit terwijl er een goedkopere oplossing mogelijk is. De regering gaat binnenkort 35 miljard bezuinigen en ook deze stad krijgt daar mee te maken. Als Almelo straks een artikel 12-gemeente wordt grijpt de provincie in”, aldus Nijhuis die samen met zijn partijgenoten een stevig bestuurscluster voor ogen heeft dat wordt gevormd door het stadhuis, Fortezza, de rechtbank en de belastingdienst. Dit cluster bevindt zich dan op loopafstand van het station en de binnenstad en dat maakt het gewoon een binnenstadslocatie. Overigens moeten er ook aan denken dat er in de toekomst minder ambtenaren zijn. Dus er is over dit plan van ons toch meer nagedacht dan sommigen hier beweren. We schudden niet zomaar iets uit onze mouw. Zo zit de VVD niet in elkaar”, aldus Nijhuis. 

Vanaf het moment dat Hümmels de presentatie saboteerde werd de sfeer in de raadszaal een stuk grimmiger. Kozijn lachte letterlijk in z’n vuistje toen Nijhuis’ presentatie schipbreuk leed. J. Brand (CDA) wakkerde het vuur nog verder aan met zijn opmerking “niet interessant en niet relevant”. De climax liet daarna niet lang op zich wachten. Kozijn vond dat het de VVD geen drol interesseerde wat er in het verleden in de gemeenteraad is beslist. Nijhuis vond dat een demagogische opmerking en dat herhaalde hij nog drie keer, zelfs nadat een rood aangelopen Kozijn hem dringend verzocht die woorden terug te nemen. Dat weigerde de hevig geëmotioneerde VVD’er. Kozijn vroeg om een schorsing echter lukte het de ervaren bestuurder Van Lidt de Jeude het om de ruzie op meesterlijke wijze te blussen. Beide partijen schikten. 

Nijhuis - Kozijn - Slettenhaar

Van links naar rechts: Herman Nijhuis: goed verhaal. Bert Kozijn: demagoog? Henk Slettenhaar: snapt nergens iets van.     

Ook verantwoordelijk wethouder Sjoers meldde “buitengewoon ongelukkig” te zijn met het VVD-initiatief en sprak zelfs over ondermijning van de nog te nemen stappen. “We hadden keuze uit vijf locaties en daarvan hebben we de economisch meest haalbare gekozen”, aldus Sjoers. In de beslissende raadsvergadering kreeg het huidige plan 24 stemmen voor en slechts 6 tegen. 

De VVD meldde ter afsluiting: “We blijven in het kader van het dualisme zelfstandig op zoek naar een alternatief. De combinatie met Fortezza is op dit moment het beste alternatief tegen de beste prijs. Het huidige project verkeert nu nog in een omkeerbare fase. We kunnen dus nog terug en daarom zeg ik: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De VVD handhaaft de inhoud van het uitgegeven persbericht, want het stoelt op waarheid. Wij zijn geen mensen die dingen verzinnen.”

Tekening-2

Posted by Redactie

14 comments

Is er wel één “bestuurder” in dit stadje die echt iets geeft om z’n stad? Of zijn ze alleen maar uit op zelfverheerlijking, arrogante prietpraat en loos gezwets?
Dit is heel erg! En het wordt tijd dat Almelo onder curatele komt van een wat hoger overheidsorgaan met vakbekwame en echt met de burgerij begane mensen.
Maar bestaat er wel zo’n orgaan?
Wat een land….

harbortowerstownhall

Het is toch helemaal geen schande om in een dikke auto naar Amsterdam te rijden, als je er maar wel zelf voor betaald. Maar kan iemand mij uitleggen waarom dan PvdA en CDA niets van alternatieve plannen willen weten? Ik snap niet helemaal hoe je al bij voorbaat tegen een alternatief plan kunt zijn als je niet eens weet of het duurder of goedkoper is, zul je dat toch simpelweg kunnen onderzoeken? Waar zijn ze eigenlijk bang voor als ze er van overtuigd zijn dat hun plan het meeste voordeel biedt dan laat je toch beide plannen of nog beter een stuk of 5 plannen met als achtergrond de huidige situatie op economisch gebied doorrekenen. Het doet er toch niet zo zeer toe WIE het beste plan heeft. Veel belangrijker is dat het beste plan voor ALMELO wordt gerealiseerd.

@RoetA. Prima analyse. Mijn complimenten.

Wat Jan Smit betreft maakt het hem niet uit waar hij dan zijn geld vandaan haalt. Als het het zelf maar niet hoeft te betalen. Als hij iets kan kopen ten koste van een ander is voor hem de kous af.

De VVD voert een opportunistische en DEMAGOGISCHE politiek door nu, in het zicht van de verkiezingen, opeens zogenaamd kritisch te zijn. Slijmballerij naar het electoraat ten top en matennaaierij van de eerste orde. Politiek onbetrouwbaar ook gezien het feit dat de VVD eerder instemde met de stadhuisplannen. En als het dan nog mensen van onder de 50 zouden zijn bij de VVD die echt op een moderne manier het goed met Almelo voor hebben (i.v.m. de voorkeur qua stedelijk beleid in de breedste zin) is dat nog te begrijpen maar het zijn een stelletje grijze oude duiven die niets met Almelo hebben behalve dan politieke winst halen in de raad en al helemaal niet (willen) weten hoe je jonge mensen aan de stad kunt binden. Sociale standpunten voor de minderbedeelden laat de VVD helemaal graag over aan ander partijen. Akkoord, op dat punt vraag je je bij de PVDA ook iets af.

Van de grijze duivenclub ALA (lees de gefortuneerde bejaardenpartij annex ex-VVD-ers en querulanten) begrijpen we dat wel. Die willen één groot rustig park van Almelo maken en zeker geen polonaise in de vorm van een bruisende plaats op hun oude dag. Ze gaan wel naar Amsterdam met hun dikke auto’s als ze een keer een stad willen bezoeken. Ze hebben totaal niets met Almelo behalve hun eigen belang. Hun goed recht maar laat ze opdonderen wat mij betreft.

Dat de projectontwikkelaar zich kan vinden in de VVD-plannen is logisch. Die wil gewoon winst maken en zal het een zorg zijn hoe dat uitpakt voor de Almelose stadsontwikkeling. Je kunt je natuurlijk afvragen wat het “allemaal gaat kosten” als je de stad wilt ontwikkelen waarbij je het recht hebt een “piratenmuziek mentaliteit” te hebben. Ik sta iets meer voor vlottere muziek als metafoor qua stadsontwikkeling.

Volgens mij kunnen we beter Jan Smit aan het roer zetten, kan met geld omgaan !!!
Luisterd naar de mensen !!
Een van zijn uitspraken : Je kunt pas iets kopen als je geld hebt, geen geld dan kun je ook niets kopen !!
Hij zette Heracles op de kaart
Tja kan hij ook met Almelo doen, het gezwets wat we nu horen is toch ook maar een spelletje van ikke eerst en ik wil Wethouder worden,
Maar waar het echt om gaat !!
Tja daar luisteren we niet naar he PVDA He CDA nee onderling maar ouwehoeren,
Wedden zo halen we weer het landelijk nieuws, ALMELO Failliet, nog maar een paar weken.

GO VVD!!
Stop de absurditeit, het is niet meer van deze tijd om zoveel geld onnodig uit te geven aan een plan dat al niet meer lijkt op het oorspronkelijke idee!
Het duurt al te lang en nog niets is rond.
Met de VVD heb ik er wel vertrouwen in!

Het is echt ongelooflijk dat deze mensen een stad besturen als Almelo.

eigenwijs en arrogant met minachting voor de burgers……….die het salaris en later wachtgeld betalen!

hoever kan Almelo zinken ?

harbortowerstownhall

Stadhuis hier, stadhuis daar,

Wat een gezeur over vasthouden aan de locatie. Daar gaat het al lang niet meer over. De vraag zou moeten zijn hoeveel kunnen we betalen en wat kun je daarvoor krijgen. In dat kader bezien lijkt het mij een prima plan om te onderzoeken wat de alternatieven zijn. De heer Nijhuis heeft groot gelijk.

Je kunt het toch niet verkopen straks een leeg stadhuis aan de markt te hebben staan als er geen geld meer is om de ambtenaren van te betalen.

Dat zou pas “een bok schieten” zijn zoals de Hümmels dat zo mooi vertelde. Nee, mijn vertrouwen in dit college is na gisteren echt tot een dieptepunt gedaald. Ze willen niet eens luisteren naar de argumenten. De alternatieven willen ze niet eens zien. Ze zijn veel te bang dat ze het mooie blauwe pluche moeten laten voor wat het is.

De lieden in het College lopen als lemmingen op de financiële afrond af (geen onderbouwing stadhuis, geen sluitende begroting) en sleuren Almelo met zich mee. Nijhuis (VVD)raakte de kern van de zaak: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Waarde redactie,

Dank voor uw verslaglegging.

Deze geeft goed weer, terecht verwoord door de heer Herman Nijhuis, dat de huidige coalitiepartijen, zich los van demagogisch, minachtend jegens haar burgers opstellen.

Het is te hopen dat de kiezers dit zien en ten dien gevolge hun stemmen doen toekomen aan die partij(en) die welgedegelijk rekening houden met de belangen van onze Almelose burgerij.

Geachte redactie,

Uw artikel verwijst opnieuw naar de polikliek welke in het stadhuis de dienst uitmaakt. Nou worden de heren al vaker publiekelijk te schande gezet, maar met name deze laatste actie van een op blote voeten belangrijk doende man met inhoudsloze grappen, welke duidelijk in opdracht van de P.v.d.Allochtonen en het C.D.Afbraak aan het orakelen was, is tekenend voor de verziekte sfeer binnen ons gemeentehuis.

Mijn oordeel over de afgelopen raadsvergadering is dan ook een simpele: WAARDELOOS.
Hier is geen sprake meer van democratisch gedachtengoed, van oprechte betrokkenheid met de samenleving of zelfs maar goed bestuurderschap.

Mijn voorspelling voor de betrokken heren (van de partij Eigen Belang Eerst) is dan ook deze: Zoek maar vast een echte baan, na april hebben jullie niets meer te zoeken in het gemeentehuis…

@anoniem: Dat Slettenhaar nergens iets van snapt was een opmerking van één van de aanwezigen. Of ie werkelijk nergens iets van snapt, mag iedereen zelf beoordelen.
Red.

Dit bewijst maar weer in welk situatie Almelo verkeerd ,we worden bestuurd door een stel op hol geslagen kleuters, het word steeds gekker ,wie gaat er straks in hemelsnaam op de CDA en PVDA stemmen,wat een onvolwassenheid op alle fronten maken ze grote fouten nemen beslissingen waar het merendeel van de burgers niet achterstaan,en doen gewoon alsof hun neus bloed dit kan niet waar zijn,alles wat beter is word gewoon weer van tafel geveegd hoe noem je zoiets velen hebben het niet eens door,MODERNE COMMUNISME. We hebben dus al twee opvolgers één voor Sjoers en één voor Kuiper,deze zijn nog erger Almelo gaat kapot door zulke Jaloerse bestuurders die menen dat ze in Rusland wonen,want zo gaat dat ook in Rusland,heren ik zou zeggen verhuis naar Rusland daar gaat een wereld voor u open,Almelo het moderne Rusland.

Dat is natuurlijk ideaal als men over je schrijft: snapt nergens iets van.
Slimme mensen worden liever onderschat dan overschat.

Geef een reactie