Einde chaotische fietsenzee station in zicht

Als het aan de gemeente ligt komt er een einde aan de fietsenchaos bij het station. Dankzij een provinciale subsidie van maar liefst 4 miljoen euro kan de gemeente komend jaar aan de slag met het Project Stationsomgeving. Het hele gebied rondom het station zal worden aangepakt en er komt bovendien een P&R-terrein inclusief parkeergarages. Verkeerswethouder Anthon Sjoers en gedeputeerde Job Klaasen van de Provincie Overijssel tekenden hiervoor deze het contract. 

Fietsenstalling Station AlmeloDe fietsenchaos rond het station is velen al decennia een doorn in het oog. De oorzaak was altijd een gebrek aan deugdelijke en vooral gratis fietsenstallingen, die elke stad normaal gesproken heeft. De Almelose treinreiziger kwam er echter maar bekaaid vanaf. De stallingscapaciteit was al die jaren gewoonweg ruim onvoldoende. De gemeente heeft dat jaren in de lap laten hangen, hoewel er regelmatig ‘verbouwd’ werd. Extra wrang voor de reiziger was dat de gemeente de vaak onbedoeld slordig gestalde tweewielers regelmatig opruimde. De eigenaars konden hun rechtmatig bezit uitsluitend tegen betaling terugkrijgen. Dat was / is dus dikwijls flink kassa. 

In de nieuwe situatie worden de stallingen aan beiden zijden van het spoor aanzienlijk verbeterd. Er komt betere en meer stallingsruimte. Dat geldt ook voor de toegangen er naartoe. Op basis van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Fiets’, waarbij fietsenstallingen in het land waar nodig worden uitgebreid, verbeterd en vernieuwd op initiatief van ProRail, is voor Almelo een tekort aan onbewaakte  fietsenstallingen gesignaleerd. Om fietsers nu en in de toekomst op te kunnen vangen is een uitbreiding van de huidige capaciteit noodzakelijk. 

De onbewaakte fietsenstallingen aan de westzijde van het spoor zullen worden uitgebreid.  
De bestaande noodfietsenstalling wordt vervangen door een fietsenstalling van hoge kwaliteit (ProRail standaard). De fietsenstallingen aan de oostzijde van het spoor zullen (grotendeels) worden ondergebracht in een gebouwde voorziening, aangezien de ruimte voor uitbreiding van de huidige stallingen op maaiveld ontbreekt. Deze voorziening zal dichter bij de ingang van stationstunnel en stationshal komen te liggen dan thans voor een groot deel van de onbewaakte stallingen het geval is. De loopafstand voor de fietsers wordt daarmee aanzienlijk bekort. 

De werkzaamheden voor het Project Stationsomgeving start naar alle verwachtingen begin 2011 jaar en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. De oplevering is uiterlijk in april 2012. Zie hieronder ook het filmpje over de huidige situatie:

Posted by Redactie