Hoofdlijnen verkiezingsprogramma Leefbaar Almelo

Samen leven

maatschappelijke integratie en participatie in een leefbaar almelo begint met wederzijds begrip, geduld, waardering en verdraagzaamheid. 

Mensen voor elkaar

voor een leefbaar almelo hebben we elkaar allemaal nodig, niemand uitgezonderd en allemaal gelijkwaardig voor opleiding, werk, hobby en relatie. 

Omgeving

eigen verantwoordelijkheid voor je milieu en omgeving helpt ons allemaal aan een leefbaar almelo met veel rust en ruimte en tegelijkertijd vol levendigheid. 

Wonen

prettig en betaalbaar wonen met rust en ruimte maar ook activiteit moet voor iedereen binnen bereik  zijn voor een leefbaar almelo. 

Werken

het is beter gelukkig te zijn met wat je doet dan iets te moeten doen om gelukkig te kunnen zijn; waardeer de inzet van iedereen, betaald en onbetaald en besef dat het leven zinvol is in een leefbaar almelo. 

Veilige gemeente

maak mensen meer bewust van het belang van wederzijdse acceptatie en tolerantie om samen te werken aan een veilige wereld te beginnen bij een leefbaar almelo. 

Burger, bestuur en bedrijfsvoering

besef dat je er als overheid voor en door de mensen bent en blijf werken aan een goede service voor iedereen; geef de mensen waar ze recht op hebben en maak ze meer bewust van hun plichten voor een leefbaar almelo

Dont worry too much, be happy enough!
Be sure you enjoy life and love to the max!
Love and greetings!

Bert Hümmels

Posted by Redactie