Positie Bert Kozijn (PvdA) wankel?

(uit een bron binnen de PvdA)

 Volgens een bron binnen de Partij van de Arbeid Almelo is rondom de wethouder-stoelendans onlangs het volgende gebeurd:

De huidige fractievoorzitter van de PvdA, Bert Kozijn, dacht dat als hij wethouder wilde worden, hij zich niet kandidaat kon stellen voor het fractieleiderschap. De huidige wethouder Mieke Kuik daarentegen opteerde zowel voor het wethouderschap als het fractieleiderschap. Kozijn was hiervan echter niet op de hoogte. 

Dit zou betekenen dat in de top van de Pvda dus niet wordt gecommuniceerd. Zodoende moest de strijd om de tweede wethouderspositie tussen Kozijn en Schouten door de leden worden beslecht. Zoals bekend won Schouten hetgeen opvallend is omdat men zijn kansen als buitenstaander niet erg hoog inschatte. Dit illustreert dat Kozijns positie binnen de PvdA uiterst wankel is.

Posted by Redactie