Ambtelijk document bewijst: renovatie stadhuis tóch voordeliger

Rechtstreeks uit het Almelose stadhuis ontving de redactie van AlmeloAnders een erg interessant document. We gaan er normaal gesproken van uit dat de gemeenteraad dit document ook in haar bezit heeft, echter plaatsen we dan vraagtekens bij het besluit van diezelfde raad om nieuwbouw van het stadhuis goed te keuren. Immers, in deze barre tijden zou gekozen moeten worden voor de voordeligste optie. Nieuwbouw is dat in geen geval, zelfs niet als dat ‘sober’ is.

Bovendien, ‘sober’ is natuurlijk een erg rekbaar begrip. Wat is nu sobere nieuwbouw? Zoals bij zoveel bouwprojecten pakt het áltijd duurder uit dan begroot. Tegenvallers, verkeerde berekeningen noem maar op. Maar nee, in Almelo moet dat ambtenarenpaleis er koste wat kost komen, ongeacht de financiële debacles van nu en in de directe toekomst. Het lijkt wel of het stadsbestuur nog steeds niets gelegen is aan de Almelose burger, die toch openheid en transparantie is beloofd. Gijs Stork van ALA/AOV heeft hier een heet hangijzer van gemaakt… en terecht!

Dan nu de analyse van het bijgevoegde document:

Uit het document blijkt dat renovatie (kosten geraamd op 47 miljoen) ruim 5 miljoen voordeliger is dan sobere nieuwbouw (53 miljoen) op de Fortezza-locatie. In de besluitenlijst van 11 november 2010 staat dat het oude plan (stadhuis op de markt) op 60 miljoen is begroot. Het financiële voordeel bij renovatie is maar liefst € 13 miljoen (!) ten opzichte van de zogenaamde sobere nieuwbouw 7 miljoen.

Interessant is dat in het uiteindelijke besluit dat in november jongstleden is genomen het sobere stadhuis ineens € 56,00 miljoen kost en dus al duurder uitpakt dan het bedrag voor nieuwbouw als begroot op het eerdergenoemde document. Tel daar nog de € 1,5 miljoen die Van der Looy per saldo ontvangt en je zit al op € 57,00 miljoen. Dat is nog maar € 3 miljoen verwijderd van de kosten voor het eerste plan dat voorzag in een nieuw stadhuis op de markt…

Kortom:  het is lood om oud ijzer. Er komt gewoon een nieuw stadhuis dat ietsje goedkoper lijkt te zijn dan nieuwbouw op de markt. Het is echter aannemelijker dat het sobere stadhuis net zo duur, zo niet duurder zal uitvallen. Denk aan meerwerk en een post onvoorzien. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe risico’s in de laatste Van der Looy-deal, die nu door Stork boven water zijn gebracht doch die de Raad zogenaamd per ongeluk zijn onthouden. Ja ja..

Volksverlakkerij van de bovenste plank.

Posted by Redactie