Belangstelling burgers over politiek debat gelijk nul

(ingezonden door Burgerbelangen Almelo)

In het Polman stadion is gisteravond de aftrap gegeven over de verkiezingen van aanstaande 3 maart 2010. De publieke belangstelling was gelijk nul.  De keuze op wie het van de partijen het goed had gedaan, tijdens de discussies werd, beoordeeld door het applaus van de eigen achterban. De grootse schreeuwers kregen de punten. Dat is nog eens objectief. De presentator van het geheel ging volledig voorbij aan de vertegenwoordigers van Burgerbelangenalmelo. Bewust genegeerd is eigenlijk het juiste woord. Alleen de gevestigde orde in de gemeenteraad kwam aan het woord.  Voor de rest ging het nergens over. De kiezers in de gemeente Almelo hebben een duidelijk standpunt en dat is dat zij de huidige partijen niet vertrouwen met hun standpunten. Thans worden er veel beloften gedaan die straks niet meer waar gemaakt worden. Dat is dus kiezersbedrog.
En laat één ding duidelijk zijn het wel of niet failliet gaan van de gemeente Almelo ligt in de handen van de project ontwikkelaar Van der Looy. En of het nieuwe stadhuis er komt dat ligt aan de nieuwe gemeenteraad. Tenzij dat die zelfde Van der Looy de gemeente dusdanig heeft vastgezet met contracten dat er geen weg meer terug is. Openheid en transparantie wordt de molensteen van de nieuwe gemeenteraad. Er zullen nogal wat lijken uit de gemeentelijke kast komen. Met dank aan de huidige partijen.

 

Gepasseerd station

(door een onzer politieke verslaggevers)

Donderdagavond vond in de businesslounge van het Polman stadion het eerste (radio)debat plaats tussen de diverse politieke partijen. De opkomst was bijzonder laag. Afgezien van wat partijsympathisanten was er maar weinig volk op de been. Veel hebben ze echter niet gemist.

De lijsttrekkers vervielen allen in de bekende gemeenplaatsen. Javier Cornelissen van de SP stelde dat als je bijstand krijgt, je per definitie niet kunt werken. Jemy Pauwels diende namens de VVD van repliek met de opmerking dat een uitkering een vangnet maar geen hangmat is. Over het stadhuis waren Van Marle (CDA) en Kuik (Pvda) het eens: men moest vasthouden aan de eerder aangenomen besluiten: de locatie Kloosterhof dus. De roep van de VVD om het plan Voskamp nieuw leven in de blazen was aan dovemansoren besteed. Dat is een gepasseerd station.

Nieuwkomer ÇeTe die met zijn eigen lijst een gooi naar de macht doet, hield het kort: ik sta voor een kleurrijk Almelo. Duidelijk. Marc Geerdink van Trots op Nederland (ja, ze doen echt mee) had de mooiste slogan: “eerst rekenen dan tekenen”. Dat is in de afgelopen tijd inderdaad te weinig gebeurd. Gerritsen (D66) hing de Popie Jopie uit (nee, D66 waait niet met alle winden mee) en Mieke Kuik overschreeuwde iedereen en ontnam de anderen daardoor het woord. Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) deed weer zo gewoontjes mogelijk. En Jan Veenstra (ChristenUnie), tja die werd door de anderen ondergesneeuwd maar wekte sympathie vanwege zijn positieve woorden over het imago van de stad. Hopelijk levert het volgende debat meer vuurwerk op.

Zie ook de filmpjes op de Youtube-pagina van  AlmeloAnders:

ww.youtube.com/almeloanders

Hieronder de reactie van de VVD op de ‘lariekoek’ van Anthon Sjoers en z’n ambtenaren:

Reactie op een bijdrage van  uw politieke verslaggever over het Kick off debat van de gezamenlijke politieke partijen op donderdag 28 januari jl. in het Polman stadion. 

In het verslag staat letterlijk dat de stadhuisdiscussie een gepasseerd station is, een wat naïeve constatering in de ogen van de VVD Almelo. Deze discussie is allerminst een gepasseerd station. Hij gaat volledig voorbij aan het feit dat  de blanco cheque die Beter Wonen gekregen heeft van het College, nog steeds niet door alle betrokken partijen is getekend.  Het uiteindelijke akkoord met Beter Wonen  zal wat betreft het financiële aspect eerst nog in de gemeenteraad aan de orde komen, en dat kan niet meer voor de verkiezingen.

 De VVD  Almelo vindt het plan van de heren Voskamp/Kamst (VK) plan een charmant plan dat recht doet aan de wensen van heel veel Almeloërs. Dat dit plan nu volledig is afgeserveerd door het College met steun van de coalitiepartijen doet daar niets aan af. Wij roepen al vanaf het voorjaar 2009, dat het totale binnenstad/stadhuis-plan ter discussie moet worden gesteld en onderbouwen dit met argumenten waar men niet omheen kan. Belangrijke criteria zijn dat het plan sneller te realiseren en betaalbaar moet zijn. Er is nogal iets veranderd in de wereld sinds oktober 2008!

 Wethouder Sjoers heeft gezegd, dat het plan VK interessante bouwstenen bevat die serieus bekeken moeten worden. Maar, als hij niet aangeeft welke bouwstenen hij bedoelt is dat een loze mededeling.  Er zou volgens Sjoers serieus gekeken zijn naar het plan, naar zijn zeggen heeft het slechts een cosmetisch effect, is het van onvoldoende kwaliteit en zou het nog duurder zijn dan de bestaande plannen. Dit is lariekoek van de bovenste orde. Een opsomming van stappen van de afgelopen jaren met betrekking tot dit onderwerp zegt de VVD fractie helemaal niets, die moeite had het College zich kunnen besparen. We beschikken zelf ook over alle stukken.

De financiële onderbouwing voor de stelling dat het VK-plan duurder uitvalt dan het bestaand stadhuis/binnenstadsplan is  gevestigd op louter aannames van eigen ambtenaren. Wij wachten de financiële onderbouwing van het Plan Voskamp/Kamst met vertrouwen af. Men heeft gelijk dat het VK-plan ter elfder ure is gelanceerd, maar het was verstandiger én chiquer geweest als men de tijd had genomen om het plan serieus te bekijken en de beslissing over de ontwerpen van de architecten over de raadsperiode heen had getild. Maar dat durft dit College kennelijk niet aan, met stoom en kokend water moet de opdracht aan de architecten nog in februari gegeven worden. Men gaat voorbij aan de grote financiële problemen die Almelo te wachten staan en zal dit er hoe dan ook in deze raadsperiode doordrukken.

Daarom politieke verslaggever, is het  nog geen gepasseerd station, dat zal in de komende raadsperiode dubbel en dwars blijken.

Gerrit van Woudenbergh, lijsttrekker VVD Almelo.

Posted by Redactie