“Beter Wonen slechtste verhuurder 2010”

(ingezonden)

De sociale huursector verkeert in slecht weer. Mensen verhuizen minder en kopen al helemaal geen woning. Met Beter Wonen gaat het niet veel beter. Toch houdt Beter Wonen vast aan het huidige beleid dat er op neerkomt dat oud spul wordt verkocht of gesloopt wordt voor nieuwbouw. Wat dat laatste betreft gaat het vooral om de bouw van zorgappartementen, want ja met de vergrijzing is daar natuurlijk flink op te verdienen. En daar gaat het om bij Beter Wonen: de commercie. Ik vind dan ook dat het niet een stichting is, maar dat Beter Wonen verworden is tot een ordinaire commerciële instelling waar niets anders telt dan keiharde euro’s binnenharken.

Directeur Peter van der Hout van Beter Wonen neemt nog maar weer eens een duik in z’n centenbak van geheime grootte.

Ik noem verder als voorbeelden de woontoren De Buitenhof in de wijk Schelfhorst of het complex met luxeappartementen De Oosterhof in Wierden. Grote geldsmijterij. Nog zo’n fraai voorbeeld:  de Rombout Verhulstlaan waar goede flats moesten wijken voor aanstaande luxe  nieuwbouw. In deze barre economische tijd krijg ik sterk de indruk dat Beter Wonen haar kerntaak, namelijk het aan die mensen die ervoor in aanmerking komen beschikbaar stellen van betaalbare woonruimte, veronachtzaamt.  Om nog maar te zwijgen over het gehannes met de Kloosterhofflat (wel, niet, deels  slopen ja dan nee).

O ja, hoeveel verdient de directeur van deze woningstichting, Peter van der Hout, nu eigenlijk? Daarover kunnen we alleen maar speculeren. Het salaris van de directeur J. Kamst van Woningstichtingt Sint Joseph daarentegen haalde ik eenvoudig uit het openbare jaarverslag over 2009. Kamst heeft niets verbergen. Hij verdient jaarlijks € 141.000 euro en da’s ruim onder de Balkenende-norm van € 181.000. Beter Wonen evenwel geeft op dit punt geen enkele openheid van zaken.

Waarom is dit nu zo belangrijk? Als directeur heeft Van der Hout een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Als onder het nieuwe kabinet de huren worden verhoogd, gaat Van der Hout dan ook inleveren? Ik waag dat te betwijfelen. Wat mij betreft krijgt Beter Wonen dan ook het (voorlopige) predicaat ‘slechtste verhuurder 2010’.

Marco Smit, trendwatcher.

Naschrift redactie: Van Beter Wonen ontvingen wij bericht dat het salaris van dhr. Van der Hout is te vinden op pagina 96 van het jaarverslag over 2009, namelijk € 142.391,00. Dat is overigens meer dan Kamst van St. Joseph verdient, die echter al jaren voor deze club werkt. Het blijft een grote som geld voor het eerlijk verdelen van sociale woningen. Overigens zijn ‘onkostenvergoedingen’ (soms ter grootte van 6.000 euro’s, nog niet in genoemde bedragen meegerekend).

Update: Volgend schrijven ontving de redactie ook nog:

Namens Beter Wonen geven we hier ter volledigheid én juiste informatie een aanvullende reactie op het door u geplaatste artikel: Het klopt dat het salaris van directeur-bestuurder de heer P. van der Hout is te vinden op de website op pagina 96 van het jaarverslag over 2009, namelijk € 142,391,00. Dit betreft echter niet het vaste salaris, het is een bedrag inclusief pensioen van € 40.000. Het vaste salaris is vastgesteld op € 101,979 (ruim onder de normen van het landelijk beleid). Er zijn verder geen variabele beloningen.

Met vriendelijke groet,
Team Communicatie,
Irma Westerhof.

Posted by Redactie