Collegeakkoord: het verschil maken – analyse

(door Leon Verdraaijt)

Het nieuwe college wil “het verschil maken”. Hoe? Door de bestuurscultuur vooral ‘open’ en ‘transparant’ te laten zijn. Verschil maken in de zin dat Almelo moet dus afrekenen met haar eigen verleden vol vriendjes- en achterkamertjespolitiek. Een goed streven dat (nog) wel vertaald moet worden in concreet beleid.

Vervolgens krijgt vooral de ‘fysieke agenda’ veel aandacht maar worden er geen duidelijke keuzes gemaakt. Onderzocht wordt of renovatie van het huidige stadhuis een optie is. Is dat het niet, dan wordt niet automatisch teruggevallen op het oude plan. Er volgt dan opnieuw een heroverweging. Verderop staat vervolgens te lezen dat ‘de publieksfuncties’ moeten bijdragen aan de levendigheid van de markt.

Kortom: alles (en niets) is dus mogelijk. Geen breekpunt, wel een achterdeur. Foei nieuw college! Hier wordt vooralsnog niet het verschil gemaakt! Fortezza komt er in afgeslankte vorm. Belangrijker nog:  er wordt financieel afgerekend met de gemeente. Dat werd tijd! Geen woord over het minderhedenbeleid. Als er dus iemand terecht in de raad is gekozen, dan is het Ugur Çete wel. Hij kan flink aan de bak.

Verder een zeer mager stukje over veiligheid: iets over cameratoezicht en loverboys of zo. Hier liggen kansen voor PVA en TON. Bezuinigd wordt er op ambtenaren die door natuurlijk verloop vertrekken. Zet dit zoden aan de dijk? Over cultuur veel mooie woorden maar weinig visie. Alleen dat de functie van Hof88 blijft gewaarborgd. Dat wordt dus 4 jaar helemaal niets. Leuk voor die hoogopgeleide mensen die, ook volgens dit college, met alle geweld naar Almelo moeten komen.

Het oude college had over onderwijs helemaal niets in het toenmalige programma staan. Het nieuwe zoekt naar mogelijkheden om HBO opleidingen naar Almelo te halen. Heel goed! Kijken of hier de komende vier jaar iets van terecht komt. Toch maar het voordeel van de twijfel. Al met al krijgt het nieuwe collegeprogramma net aan een 7. 

Klik hier voor het originele, zojuist vrijgegeven collegeakkoord (PDF).

Posted by Redactie