Commotie en ‘verdriet’ na publicatie Van der Looy-contract

Het artikel van gisteren omtrent de transacties en afspraken tussen projectontwikkelaar Van der Looy en de gemeente Almelo heeft heel wat stof doen opwaaien. De zakdoeken werden massaal uit de broekzak gehaald om de grote krokodillentranen op te vangen, want alle heilige huisjes lagen om en er klopte hoegenaamd niets van het verhaal. Voorafgaand aan de informatie raadsvergadering gisteravond was er iemand die zei: “Hoe dichter je bij de waarheid komt, hoe feller ze ageren en schreeuwen”. Dat lijkt te kloppen. De reacties op deze en andere sites spreken voor zich. 

Vele Almeloërs wijzen vervolgens naar de Havenpassage… ook zo’n ‘leuk en geslaagd’ project van de gemeente en Van der Looy. Het verdriet oud-Havenpassageondernemers enorm dat lobbyisten en politieke mollen ondertussen op alle mogelijke manieren proberen de projectontwikkelaar en het handelen van de gemeente heilig te verklaren. Verder werd gereageerd op de vraag omtrent aanbesteding. Het antwoord hierop: de gemeente is handig onder Europese aanbesteding uitgekomen door de zaak in ‘hapklare brokken’ (Sjoers’ eigen woorden) op te delen. Daardoor was aanbesteding niet aan de orde. Dat is volgens sommigen ook een manier om regels te omzeilen. 

Echter als er één ding duidelijk is, dan is het dat het contract heel veel vragen oproept. Zie alleen al de comments onder het stuk.  Sjoers gaf aan dat het hier openbare informatie betreft, die uit het kadaster kan worden gehaald. Dat zou kunnen, echter is het niet verplicht om een koopovereenkomst in het kadaster in te schrijven. Alleen de leveringsovereenkomst wordt ingeschreven, zoals iedereen die een huis heeft gekocht weet. De opmerking van Sjoers is tekenend omdat hij er kennelijk van uit gaat dat de raadslieden zelf detective moeten spelen. 

Het is echter het college dat actief informatie aan de raad moet verstrekken. Zeker als het gaat om verplichtingen, die de gemeente met particuliere partijen aangaat. Dat is niet gebeurd gelet op de reactie van Gijs Stork (ALA), die aangaf al jaren geleden om opheldering te hebben gevraagd. Het is sowieso opmerkelijk dat een dergelijk oud contract zoveel stof doet opwaaien. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Sjoers erkende overigens dat Fortezza voorrang heeft boven andere projecten, want het kan niet zo zijn dat gelijktijdig met Fortezza elders nog eens  “3 of 4 andere Fortezza’s” worden gebouwd. Een onzinargument. Van 3 of 4 andere Fortezza’s is in het Masterplan geen sprake. Er is er maar één en die krijgt voorrang. 

Verder kwam een reactie binnen van een lezer die zich, nadat hij het contract had doorgelezen, onder andere afvraagt of een gemeente wel voor bank mag spelen. Ook wordt in de reactie gewezen op de dure parkeerplaatsen, met dien verstande dat de huidige situatie enigszins is gewijzigd. De aantallen zijn veranderd en de ondergrondse parkeerplaats is uit het oorspronkelijke plan geschrapt.

Klik hier voor die reactie (PDF).

En klik hier voor een nog veel interessantere, deskundige analyse.

Posted by Redactie