D66: vernieuwen huidige stadhuis beste optie

(ingezonden)


De fractie van D66 Almelo heeft zich jaren lang ingezet voor een nieuw Stadhuis in het Stations gebied. Hiervoor was het Twente Centrum een goede Locatie! Deze locatie was beschikbaar en de bouw kon op korte termijn starten, daarbij niet te vergeten binnen de financiële kaders. Een pand met historische waarde en voor elke burger van Almelo een herkenbare plek.

Ruim 2200 burgers van Almelo steunden in 2007 het burgerinitiatief voor het realiseren van het nieuwe Stadhuis op deze pracht locatie. Maar nu, ruim 3 jaar later, heeft de tijd dit voortreffelijke plan ingehaald. De huidige eigenaar heeft andere plannen voor dit monumentale pand en zal hier een zorgboulevard in realiseren. Dit plan geeft onze fractie de ruimte om een ander alternatief op tafel te leggen, een vernieuwd Stadhuis op de huidige locatie.

De gronden van en om het huidige Stadhuis zijn in het bezit van de gemeente, ook de parkeergarage tegenover het Stadhuis en de grond waar het restaurant aan de Boddenstraat op stond. Door de parkeergarage ondergronds te plaatsen kijkt het Gemeentehuis uit op het nieuwe marktplein. Bij deze optie zal het huidige gebouw gerenoveerd- en uitgebreid moeten worden. Een karakteristiek pand blijft dan behouden.

Namens de fractie van D66 Almelo,
Fred Gerritsen, fractievoorzitter/lijsttrekker D66 Almelo.

Posted by Redactie