De VVD neemt Voskamp / Kamst serieus !

(ingezonden) 

De Almelose VVD fractie heeft met enthousiasme kennis genomen van het aangepaste binnenstadsplan van de heren Voskamp en Kamst. 

De VVD heeft in 2009 al afscheid genomen van de plannen van Geurtsen en gepleit om anno 2010 de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen te toetsen. Want wat zijn de feiten, na drie en een halfjaar onderhandelen is er nog steeds geen akkoord met Beter Wonen over de Kloosterhofflat en is de realisatie van Fortezza verder weg dan ooit.

Voeg daar nog aan toe dat we vanaf oktober 2008 in een kredietcrisis zitten die de financiële huishouding van de rijksoverheid geheel op zijn kop heeft gezet en dus  directe gevolgen heeft voor de gemeentelijke huishouding. 

De VVD heeft in  zijn bijdrage bij de laatste voorjaarsnota al gepleit voor een nieuwe kijk op de binnenstad en stadhuisplannen. Wat dat betreft sluit de lancering van het plan van de heren Voskamp en Kamst naadloos aan op de visie van de VVD. Het betaalbaar en haalbaar worden gecombineerd met een plan wat gedragen wordt door de twee belangrijkste strategische partners van de gemeente, zowel  St.Jozef als Beter Wonen. Geen ruzie en tegenwerking meer, maar volledige medewerking van deze belangrijke partners! 

Na de verrassende presentatie van de plannen, was er sprake van een breed gedragen bewondering.  Maar er was ook enige scepsis omdat de financiële aspecten op dit moment nog niet belicht zijn. De VVD-fractie neemt de plannen van Voskamp en Kamst beslist serieus en roept de gehele raad op dit  ook te doen. 

De VVD-fractie zal een motie indienen waarbij wij vragen om een onafhankelijke  quick-scan  met betrekking tot de financiële consequenties van dit plan. In deze scan moeten ook de stedenbouwkundige aspecten worden meegenomen en moet het voordeel van snelle realisatie door het Voskamp/Kamst-plan zichtbaar gemaakt worden. 

 De VVD-fractie is vooralsnog van mening dat, wanneer het College de plannen serieus neemt en meewerkt, het absoluut nog niet te laat is om bestaande plannen te wijzigen. 

 De lancering van het plan appelleert sterk aan de gevoelens die er leven bij veel Almeloërs. Het is zeker nog niet te laat. 

Gerrit van Woudenbergh, lijsttrekker  VVD-Almelo

Posted by Redactie