Fortezza-discussie laait weer op

Pittige vragen VVD aan College

 De discussie rondom het tot mislukken gedoemde project Fortezza van projectontwikkelaar Van der Looy is nog lang niet ten einde. Middels een brief aan het College  zwengelt vicefractievoorzitter Herman Nijhuis van de VVD Almelo de discussie nog maar weer eens aan. Het lijkt echter mosterd na de maaltijd aangezien er geen raadsvergaderingen meer zijn en de stad na 3 maart een nieuwe gemeenteraad en een College met een andere samenstelling heeft.

 

Krap anderhalve maand geleden vond diezelfde Nijhuis het artikel op deze site over Van der Looy ‘commotie om niets’ (Tubantia). Echter bij de VVD’er  is het licht nu blijkbaar eindelijk ook aangegaan. Hij stelt het aan alle kanten rammelende contract tussen gemeente en projectontwikkelaar nu zelf ook ter discussie in de vorm van een aantal pittige vragen over de verslagen rondom het Fortezza-project. Deze vragen luiden als volgt: 

“In de verslagen wordt melding gemaakt van gesprekken met de woningcorporaties. Kan het College aangeven wanneer en in welke vorm die gesprekken hebben plaatsgevonden? Dit wordt namelijk niet in de verslagen gemeld. 

– Kan het College aangeven hoe de corporaties hebben gereageerd op het verzoek van de gemeente om appartementen in Fortezza af te nemen? Ook hierover staat niets in de betreffende verslagen te lezen. 

– Het College heeft volgens bovengenoemde verslagen met de woningcorporaties en andere ontwikkelaars gesproken over de absolute prioritering van Fortezza en de fasering/temporisering van andere projecten (zoals ook in de overeenkomst valt te lezen), waaronder die van de woningcorporaties. De VVD-fractie wil graag weten hoe daar door de betrokkenen (de corporaties en andere ontwikkelaars) op is gereageerd. Dit staat eveneens niet in de verslagen te lezen. 

– Gegeven het bovenstaande vraagt de VVD-fractie zich af of er een relatie bestaat tussen de vele kale plekken in onze stad en de afspraken met Van der Looy tot absolute prioritering van Fortezza en fasering/temporisering van andere bouwprojecten in de binnenstad. 

–          Het College heeft op basis van de gemeentewet een actieve informatieplicht, waarom zijn deze verslagen niet actief aan de Raad verstrekt/is de raad niet actief over de inhoud geïnformeerd?” 

Fortezza wordt steeds meer ‘sciocchezza’

Eén cruciale vraag heeft Nijhuis echter verzuimd te stellen. De VVD had namelijk ook kunnen vragen  wat Van der Looy heeft gedaan met het geld dat hij uit de op de (van de gemeente gekochte doch niet door hem betaalde) locatie gevestigde hypotheek heeft ontvangen. De (nieuwe) raad zou het College moeten opdragen om Van der Looy om opheldering te vragen. Punt is namelijk dat in één van de laatste discussies omtrent Van der Looy in de raad, verantwoordelijk wethouder Sjoers heeft opgemerkt dat Van der Looy hem mondeling heeft verzekerd dat het geld aan het project is besteed. Daar is echter niets van te zien, want zoals bekend staat er op de Fortezza-locatie nog geen steen op de andere. Fortezza wordt dan ook steeds meer een project van ‘sciocchezza’ (=schokkend). 

De media hebben er de afgelopen anderhalf jaar bol van gestaan dat Almelo slecht is bestuurd. Er was nauwelijks oppositie en de niet tegen het College opgewassen gemeenteraad heeft alle belangrijke zaken voortdurend voor zich uit zitten schuiven. Hierdoor ontstaat de situatie dat de nieuwe gemeenteraad gebouwd wordt op de puinhopen van de oude en dat is in geen geval een goede start. De veroorzakers van de chaos komen er bovendien ongestraft mee weg. De nieuwkomers staat heel wat te wachten, maar vooralsnog zullen ze zich noodgedwongen bezig moeten houden met puinruimen. 

TéCé.

(advertentie)

 

Posted by Redactie