Gemeenteraad laat zich ringeloren door College

(ingezonden)

“Het college van B&W handelde ondemocratisch in de stadhuiskwestie”

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing heb ik de poppenkast die zich de laatste tijd in de gemeenteraad afspeelde bekeken. Op één van de laatste raadsvergaderingen stond de stemming over het nieuwe stadhuis op de voormalige Praxis-locatie op het programma.

Partijen buitelden over elkaar heen. Het was een genante vertoning. En, zoals uw website ook al meldde, ontbrak elke financiële onderbouwing voor dit plan uit de hoge hoed.

Des te onbegrijpelijker is dat desondanks slechts een (kleine) meerderheid voor het plan stemde. Maar het kan natuurlijk zijn dat het stadhuisdossier sommige raadsleden inmiddels danig de keel uithangt.

Absurd is bovendien dat aanstaande dinsdag de raadslieden pas mogen stemmen over de Van der Looy deal. Ter herinnering: Van der Looy krijgt 2,4 miljoen toe voor het mislukte project “Fortezza”.

Zonder deze deal, geen stadhuis. Nu de raad al heeft ingestemd met de komst van een nieuw stadhuis op de locatie, is het stemmen over de Van der Looy deal een onbegrijpelijke farce.

Immers, de Raad is al akkoord met de komst van het stadhuis.

Elk besluit van de raad verdient een volledig open afweging. Hoe kan er sprake zijn van een open afweging van de Van der Looy-deal als al besloten is dat het stadhuis er komt?

De volgorde van de onderwerpen is dus precies verkeerd om. Het had moeten zijn: eerst de Van der Looy deal beoordelen op z’n merites en dan het stadhuis.

Op deze manier is de meest omstreden deal uit de Almelose geschiedenis verworden tot een hamerstuk.

Ik noem dat ondemocratisch!

Hieruit blijkt eens te meer dat onze volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad dus, zich compleet laat ringeloren door het College. Met andere woorden: de raad heeft in Almelo niets in te brengen en kan daarom net zo goed worden opgeheven.

Da’s tegelijk ook een interessante bezuinigingsmaatregel.

Rob van den Hoek

Posted by Redactie