Gemeenteraad-slapjanussen snappen niets van verbeterproces

 (ingezonden door BurgerBelangen Almelo)

Met grote verbazing vraagt BurgerBelangenAlmelo (BBA) zich af waarom het onderzoeksrapport KPMG over de vergunningverlening in Almelo en het op basis daarvan te ontwikkelen verbeterproces gisteravond in de gemeenteraad heeft geleid tot een patstelling omdat een voorstel om certificering in het verbeterproces toe te passen werd geblokkeerd door PvdA en VVD?

Aanleiding tot het KPMG-onderzoek was niet te vergeten de TV-uitzending van Zembla over de gijzelingszaak en waarom iemand zo door het lint kon gaan.

Nu schijnt de gemeenteraad alleen maar te ‘vechten’ over de kosten van een verbeterproces en meerkosten van het onderzoek – 72.000 euro – omdat ambtelijk aan de onderzoekers meer werd gevraagd dan in de opdracht van de gemeenteraad aan KPMG werd vastgelegd.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er veel mis gaat in het proces van vergunningverlening en dat ‘beslisbomen’ ontbreken.

Al met al werden in het KPMG-rapport enkele honderden aanbevelingen gedaan, maar wat doet de gemeenteraad? Die vecht om de kosten en tilt een besluit tot een verbeterproces over de verkiezing heen. Niet de kosten maar een kwaliteitswaarborg dat ondernemers en burgers gelijk worden behandeld moet het uitgangspunt zijn. Kosten zijn daaraan ondergeschikt, vindt BBA.

De recente uitspraak van de bestuursrechter betreffende het niet verlenen van een standplaats op Koninginnedag 2008 is daar nog eens een overduidelijk voorbeeld van. ‘Détournement de pouvoir’ oftewel machtsverdraaiing door de gemeente luidde de uitspraak van de bestuursrechter.

 

BBA wil duidelijk zijn en vindt dat eens en voor altijd ‘gerommel’ in het stadhuis moet worden gestopt. De wispelturigheid van geen poppodium in de binnenstad en nu de ‘hollandse avonden’ van Dolle Pret’ opeens wel, zonder de grondslag van een raadsbesluit kan niet door de beugel.


BBA wil na de verkiezing de vergunningverlening certificeren en ‘Dolle Pret’ legaliseren, zodat ook de personeelsfeesten van de gemeente weer net zoals voor 2006, in de feestzaal van ‘Dolle Pret’ gehouden kunnen worden. Maken we toch nog iets goed voor al die processen en dwangsommen die uit het niets zijn ontstaan en waarover de huidige gemeenteraad nimmer de moed heeft gehad om over dat standpunt van het college te debatteren.

De slapjanussen!

Posted by Redactie