Kamphuis beticht VVD van draaikonterij

Kamphuis opent de aanval op de VVD. Nu de VVD wethouders ook de door Jan Veenstra gelanceerde uitgeklede variant van een nieuw stadhuis onderzoekt, vraagt raadslid Kamphuis zich af wat er overblijft van de verkiezingsbelofte van de VVD dat er geen stadhuis op de Markt komt.

Geachte VVD-fractie,

Vanavond gaf u duidelijk toe dat met nieuwbouw of verbouw in 2011 moet worden begonnen.Ik heb u duidelijk gemaakt dat er zelfs voor de parkeerkelder onder de nieuwbouw nog geeneensconcrete plannen bestaan, zelfs risico’s zijn niet geinventariseerd. Dus ook de kosten zijn niet duidelijk.Uit door LKA gestelde vragen en antwoorden aan en van wethouder Andele blijkt ook dat er dus totaal geen kans isdat er in 2011 en stadhuis op een nieuwe parkeerkelder kan worden gebouwd. Sowieso is hiervooreen grondwateronttrekkingsvergunning nodig en zoiets duurt al 9 maanden. En dan nog de vraag hoeveel tijdwel niet nodig is om uit te zoeken hoe deze kelder moet worden gebouwd en wat de risico’s zijn voor omliggendehistorische gebouwen, waarvan er al genoeg zijn afgebroken in Almelo. Nu blijkt dat nieuwbouw in 2011 totaal niet mogelijk is, verzoek ik u eens een echt standpunt in te nemen,dus kiezen voor renovatie en nieuwbouw schrappen, dus geen pappen en nathouden met uw overigecollege collega’s a.u.b. Weg met al die ambiteuze plannen van Sjoers en Kuiper, weg met een monorail, wantals dat zo gaat als met Almelo Verdiept, niet lang genoeg en niet diep genoeg, wat een monster, wat een gedrocht,Almelo op de kaart, maar dan doormidden gesneden, en zal het hooguit een soort van Efteling-attractie worden. Dat had u vanavond al kunnen doen door het amandement van D66 te steunen, wat u heeft nagelaten. VVD denkaan onze kiezers, want die willen duidelijkheid. Wat een ge-emmer over goedkopere nieuwbouw obv goedkoperematerialen. Dus kennelijk wilt u zoals ALA-AOV aangaf 3e rangs materialen inzetten, of in de begroting van dehuidige nieuwbouw is verspild aan veel te dure materialen. Waarom neemt de VVD geen echt standpunt in, is de VVD bang voor een collegeval, omdat de VVDkennelijk CU (schijnbaar al gefuseerd met CDA), CDA en PvdA niet echt durft te bestrijden, bent u bang dat uwwethoudersfuncties dan op het spel komen te staan ? Zijn Jan Klaassen en Katrien bang hun plek inde poppenkast te verliezen ? De resterende geloofwaardigheid naar kiezers en burgers staat op het spel. Als de VVD doortastend is, zet ze een streep door de nieuwbouwplannen, zonder rekening te houden methaar posities in het college (inclusief burgermeester) ! Rekening houden met de rest van de raad en dewens van de inwoners, dat is nog eens lef. Alle plannen voorlopig (4 tot 8 jaar volgens LKA) in de ijskast zetten om bakken geld tebesparen is er bij het college niet bij, bij de rest van de raad trouwens ook niet, waarom niet ? Nee, ze laten zich wijsmaken dat het tochtteveel in het stadhuis, ambtenaren hebben het koud  ! Gek hoor als alle tussenwanden zijn verwijderd, er kamers ontstaan van 50 meterlang en 5 meter breed met overal de ramen en deuren open. En dan nog, gaat u dan gewoon in een fabriek aan de slag, daar moet je hardwerken, daar krijg je het wel warm.Hoe is het toch mogelijk dat nieuwe ARBO-regels voor tientallen miljoenen kosten voor de burger met zich meebrengen.Lijkt wel of heel Nederland de weg kwijt is. We staan overal in de file, maar de betutteling en geldverspilling gaanin een HSL-vaart verder. LKA vindt het te triest voor woorden dat door het gedraai van de VVD er geen besluitvorming mogelijk is endat u 7 weken op vakantie gaat terwijl de hardwerkende Almeloers geen duidelijk krijgen. Maar kennelijk is de plaatselijkeVVD een afspiegeling van de landelijke VVD. Nee, inplaats van daadkracht te tonen en Verhagen bij de onderhandelingen met de PVVte slepen, gaat Rutte van de VVD met de PvdA theedrinken. Tja, VVD Almelo, ik verzoek jullie toch de koppen VOOR de vakantie nog eens bij elkaar te steken en een knoop door te hakken voor duidelijkheid in het belang van ons allemaal. Zoals LKA al veel eerder aangaf dat het plan voor sobere nieuwbouw van CU, een strohalm was voor PvdA en CDA om gezichtsverlies te voorkomen,zo kopieerde Isendoorn van D66 dit vanavond met de opmerking dat het plan van CU een uitstel is van het rouwproces voor PvdA en CDA t.a.v. de plannen voor nieuwbouwvan het stadhuis. Heer Kozijn van PvdA reageerde vervolgens dat er pas sprake kan zijn van een rouwproces als er slachtoffers zijn gevallen,geen reactie van D66 hierop.Nou, heer Kozijn, PvdA, er zijn zelfs 8 slachtoffers, want PvdA en CDA zijn van 21 zetels naar 13 (nog teveel) gegaan, dus pak de zakdoekjes eindelijk eens.De VVD lijkt even mee te gaan in de plannen van CU, maar kennelijk is dat om hoge spanningen binnen het college hierover te verlagen.Tja, de spanning gaat even lager, maar het amperage gaat omhoog, dus de klap is straks even groot. VVD, breek het college, zet PvdA en CDA in de oppositie en zoek andere partijen voor een nieuw college.VVD  7 D66 3 SP 3ALA-AOV/Trots/PVA(4 handen op 1 buik)  4Nog 1 erbij 1Totaal  18    😉 Dat is nog eens een revolutie, eindelijk verbetering voor de burger. Standpunt LKA blijft dus: Absoluut geen Nieuwbouw en eventuele renovatie over 4 tot 8 jaar of langer, ons voorlopig niet te latendwingen door ARBO-betutteling en hiermee vele miljoenen te besparen. Wat wil de ARBO doen dan, het stadhuis sluiten en alle ambtenaren thuiszitten ende burgers in de kou laten staan ? Komop zeg, zo’n vaart zal het niet lopen, Almelo heeft ook last van de crisis.

MvG

Gerwin KamphuisLijst Kamphuis Almelo