Kritische VVD vragen over IISPA

Net als vele andere projecten in Almelo rust er ook geen zegen op de bouw de IISPA. Het naar verluidt grootste indoorsportcomplex van Twente is opnieuw vertraagd. Was er eerst een probleem met de draagkracht van de staalconstructie, nu zijn de vloeren niet afdoende brandwerend. Heeft de afdeling bouwtoezicht van de gemeente liggen slapen? Ook valt het project duurder uit en is er nog geen m2 commerciële ruimte verhuurd. De bouwer haastte zich te melden dat de kosten kunnen worden opgevangen. Hoe dan ook, de perikelen rond het complex zijn aanleiding voor een aantal kritische vragen uit het VVD kamp. Saillant detail is natuurlijk dat mogelijk één van de VVD wethouders de vragen over dit stukje Sjoers erfenis mag beantwoorden. Zo werkt dat in de politiek. Hieronder de vragen van VVD raadslid Jemy Pauwels voor het vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering van aanstaande dinsdag.

1. Hoeveel grootschalige sportevenementen zijn door de vertraging geannuleerd?

2. Hoeveel inkomsten zijn misgelopen door het annuleren van die sportevenementen?

3. Verwacht de wethouder eventuele schadeclaims door het annuleren van sportevenementen?

4. Is er inmiddels contact geweest met de aannemer en de constructeur inzake het verhalen van de gemiste inkomsten door het wegvallen van evenementen?

Zo  ja, zijn er daartoe voldoende juridische gronden?

5. Welke acties zijn uitgezet om de commerciële ruimtes van de IISPA te verhuren en heeft dat geleid tot concreet geïnteresseerde huurders?

6. Zijn er naast de toepassing van extra brandwerende vloeren nog meer bouwtechnische zaken te verwachten die mogelijk kunnen leiden tot verdere verhoging van de bouwkosten?

7. Kan de wethouder een overzicht van de meerkosten weerleggen en toelichten?

8. Kan de wethouder aangeven met hoeveel procent de uiteindelijke verhuurprijs van de sportaccommodatie van de IISPA zal zijn gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke verhuurprijs?

Posted by Redactie