‘Leuke erfenis van 250.000 euro voor nieuwe raad’

Het College stelt voor de Bavinkelsweg te ontrekken aan het openbaar verkeer met het doel de overweg gelegen bij de boerderij en minicamping van de familie Ter Haar op te heffen.

De familie Ter Haar heeft, al 100 jaar, het recht van overpad op de overweg  en wil niet meewerken aan sluiting. De gemeente stelt dat sluiting o.a. om veiligheidsredenen noodzakelijk is, maar er heeft hier nooit een ongeluk
plaatsgevonden.

Tijdens de laatste raadsvergadering (dinsdag 9-2-2010 ) kwam opeens naar voren dar de gemeente 250.000 euro heeft ontvangen van ProRail voor het sluiten van de overweg. De raad wist dit niet. Als de overweg niet gesloten wordt moet dit bedrag terug betaald worden aan ProRail. De 250.000 is in de financiering van het verdiept spoor gestopt ,volgens mij buiten de raad om.

Het besluit m.b.t de sluiting is aangehouden en gaat nu in april naar de nieuwe raad. Een leuke erfenis

Gijs Stork, ALA – AOV.

Naschrift redactie: Bij de afgelopen raadsvergadering werd door wethouder Anthon Sjoers eveneens duidelijk gemaakt, dat de familie Ter Haar inmiddels al geruime tijd in overleg is met ProRail om tot een schikking te komen. Volgens Sjoers gaat het hierbij om een aanzienlijk bedrag. Zie ook dit filmpje vanuit ’t Hookhoes waarin een helaas slecht verstaanbare Gijs Stork de zaak mondeling uitlegt. In hetzelfde filmpje hoort u daarna o.a. de heer Çete van de Lijst Çete.

Posted by Redactie