Miljoenen duizelen nieuwbakken raadsleden tijdens raadsvergadering

Op de agenda van de informatieve Raadsbijeenkomst van afgelopen dinsdagavond stond de bespreking van het 200 pagina tellende financiële jaarverslag van de gemeente Almelo over 2009. Deze had een dusdanig hoge detaillistische abstractiegraad dat de materie zelfs de bewuste ambtenaren boven het hoofd groeit nu zij de diverse vragen van de raadslieden – om de woorden van gelegenheidsvoorzitter Stork te gebruiken, moesten opzouten.

Uiteindelijk gooide het raadslid Geerdink (TON) het bijltje erbij neer en zei hij ronduit dat hij er niets van begreep. Geerdink kreeg bijval van Çete, die zich in gelijke bewoordingen uitliet. Herman Nijhuis (VVD) stelde voor om, in het kader van de transparantie, in het vervolg een begrijpelijke samenvatting te verspreiden. Vervolgens werd er geïnventariseerd of er voldoende animo bestond voor een bijspijkercursus voor nieuwbakken raadslieden. Dat bleek het geval. Vervolgens gaf een ambtenaar op interim-basis een toelichting op de actieve grondpolitiek zoals deze (jarenlang) door het college is gevoerd. De erfenis van het kwistige vorige College komt langzaam aan de oppervlakte.

In totaal is er 200 miljoen besteed aan 11 grootschalige projecten, waarvan er inmiddels 57 miljoen van moet worden afgeboekt. Grootste boosdoener bleek – hoe kan het ook anders – Waterrijk, waar de miljoenen in de zompige grond zijn weggezakt. Een schone taak voor het nieuwe college om het tij te keren. Tot slot volgde een vragenronde, die niet veel om het lijf had. Het CDA maakt zich zorgen over de kap van diverse bomen, maar wethouder Schouten deelde die mening niet. Het nieuwe parlementaire jaar moet nog op gang komen.

Posted by Redactie