Politiek en polikliek op de Koornmarkt

Ook op de koude winterse zaterdag, 13 februari, deerden de weersomstandigheden de lokale politici niet. Op de plek waar in vroeger tijden misdadigers werden opgeknoopt, staan in deze verkiezingstijden lijsttrekkers met hun aanhang hun verkiezingsprogramma te verkondigen. En dat is nou het leuke: de heren en dames politici zijn door iedereen aan te klampen en laten zich echt wel verleiden tot uitspraken over de toekomst. Beloven doen ze niet al te veel, maar enthousiast melden ze dat onder hun leiding het in elk geval een stuk beter kan worden. Nou, daar houden we ze aan, want Almelo kan gezien het recente verleden best een positieve duw in de rug gebruiken. Daarom het dringende advies van de lokale politiek: wat u ook doet, ga op 3 maart aanstaande vooral wél stemmen, want het is ook úw stad. En doet u het niet voor uzelf, doe het dan voor uw nageslacht want er staan Almelo grootse ontwikkelingen voor de toekomst te wachten.

Tony Cassese.

En terwijl z’n partijgenoten in de binnenstad stonden te blauwbekken om hun rooie boodschap te verkopen, bouwde de afvallige PvdA-lijsttrekker z’n eigen sneeuwsculpturentuin voor zijn deur. Op de foto zien we hem een anatomisch verantwoord gat boren in z’n laatste creatie ‘Vrouwelijk schoon’. Erg artistiek en we moeten toegeven, het resultaat is ongetwijfeld zeer bevredigend.

Zie hieronder ook het verslag van vandaag, gemaakt door onze politiek verslaggever. Daarnaast kunt u op: www.youtube.com/almeloanders terecht voor diverse filmpjes.

Sociale zekerheid

Tijdens het door de VVD georganiseerde vierde Liberale Lokaal in Taveerne ’t Wetshuys stond het thema sociale zekerheid centraal. Lijsttrekker Van Woudenbergh zette de toon door er nog maar eens op te wijzen dat een sociaal vangnet geen sociale hangmat mag worden. Te gast was de directeur van de stadsbank Oost- Nederland, Aant de Jong, die de koude cijfers op tafel legde: mensen die zich bij de Stadsbank melden hebben een gemiddelde schuldenlast van € 30.000,00 bij gemiddeld 15 schuldeisers. Na 3 jaar heeft 75 % van de mensen hun leven weer op de rails. Van de 25 % van de mensen die terugvallen, valt 60 % binnen het eerste jaar weer terug in oude patronen.

(foto: AlmeloNieuws.nl   Links Gerrit van Woudenbergh van de VVD, rechts Aant de Jong van de Stadsbank)

Het doel van de Stadsbank is om er vooral voor te zorgen dat de primaire levensbehoeften kunnen worden betaald. Volgens de directeur is er veel winst te behalen in de preventie van schulden. De aanwezige vertegenwoordiger van Sociaal Almelo wees erop dat veel mensen niet bekend zijn met mogelijkheden om geholpen te worden. Er volgde een levendige discussie over hoe om te gaan met armoedebestrijding. Groen Links, bij monde van Emmy Weel, betichtte de VVD ervan geen ambities te hebben ter zake armoedebeleid. Jemy Pauwels (VVD) reageerde door erop te wijzen dat in schrijnende gevallen hulp geboden moet worden echter dat mensen ‘die maar blijven kopen’ natuurlijk buiten de boot vallen.

(foto: AlmeloNieuws.nl  De immer tot in detail weelderig uitgedoste Emmy Weel van GroenLinks Almelo)

Gegeven het bestaande budget moeten er prioriteiten worden gesteld. Dit schoot raadsclown Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) in het verkeerde keelgat. Waarom moeten er altijd maatregelen aan de onderkant van de samenleving worden genomen en wordt de bovenkant ongemoeid gelaten? Met dat laatste bedoelde hij kennelijk de – in zijn ogen – ‘zakkenvullers’ in het bedrijfsleven. Van een uitkering kun je nauwelijks leven en met laag betaald werk verdien je niet veel meer. Diverse VVD-ers wezen er vervolgens op dat participatie aan de samenleving, ook al verdien je dan maar weinig, ook belangrijk is. VVD en Groen Links waren het in zoverre met elkaar eens dat niet gekozen moet worden voor megalomaan stadhuis op een A-locatie.

Posted by Redactie