Projectontwikkelaar heeft Almelo in een wurggreep

(door Tony Cassese)

AlmeloAnders heeft de hand weten te leggen op het originele koopcontract tussen de Gemeente Almelo en projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert. Na het lezen van dit contract wordt eens te meer duidelijk dat de gemeente onderhand geen moer meer te vertellen heeft in haar eigen stad. Geleid door prestiges en eigen eer heeft het stadsbestuur de stad en haar ziel verkocht aan een projectontwikkelaar en ze kan geen kant meer op. Almelo bevindt zich in een onvoorstelbare wurggreepsituatie, alle mooie alternatieve plannen ten spijt. Alsof de stad ten prooi is gevallen aan de klauwen van een loverboy. Doe daar de huidige crisis nog eens bij en de ontwikkeling van de stad is totaal tot stilstand gekomen. De rekening voor dit alles krijgt de burger in de toekomst gepresenteerd in de vorm van verhoogde belastingen en tal van andere buitensporige beleidsmaatregelen.

Wethouder Sjoers (links) en projectontwikkelaar Van der Looy. Almelo zit klem. (Op speciaal verzoek van een zeer gewaardeerde trouwe lezer is de originele fotosatire vervangen door een exemplaar waarbij Van der Looy met een gifgroen waterpistooltje zwaait).

Terwijl D66 en VVD elkaar de loef afsteken met het ene stadhuisplannetje na het andere en om het hardst dingen naar de gunsten van Voskamp en Kamst, is er in Almelo maar één die de dienst uitmaakt en dat is vastgoedbaas Van der Looy. Van der Looy’s in Weert gevestigde ‘Ontwikkelingsmaatschappij Almelo B.V.’ kocht in 2004 van de gemeente Almelo het Fortezza-terrein (terug). AlmeloAnders wist via een welwillende ambtenaar de hand te leggen op de originele koopovereenkomst, in 2003 getekend bij Van Gorp Malherbe notarissen in Weert. Zoals bekend moet ter plaatse een enorme woontoren verrijzen. Een volgens velen voor Almelose begrippen megalomaan plan dat gedoemd is om te mislukken. Veel meer dan het plaatsen van een mooi reclamebord is er de afgelopen jaren niet gebeurd. Terecht kan daarom de vraag gesteld worden waarom dit project niet eerlijk is aanbesteed volgens de wettelijke regels. Op die manier kon iedere ontwikkelaar eerlijk naar het project meedingen en was er mogelijk een veel lagere prijs uit de bus gerold. Nu strijkt Van der Looy een marktconforme prijs op, zo blijkt uit de koopovereenkomst. Of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is?

 

Cruciaal fragment uit het contract. Voor het complete contract: zie onderaan.

Maar er is nog meer. In de koopovereenkomst is ook vastgelegd dat Van der Looy eerste gegadigde is bij een of meerdere projecten die in het Masterplan “De vijf grote uitdagingen” worden genoemd. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het nieuwe stadhuis!

Dit is een opmerkelijke afspraak waarbij opnieuw de vraag gesteld kan worden of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is. Of hebben de dames en heren ‘politici’ weer zitten slapen? Van der Looy krijgt van de gemeente dus een onmiskenbare voorkeursbehandeling. Wederom: worden hier de aanbestedingsregels niet met voeten getreden? Want ook andere projectontwikkelaars moeten naar deze projecten eerlijk kunnen meedingen. De uitvoering van de projecten zal echter op zich laten wachten omdat de gemeente (als klap op de vuurpijl) Van der Looy ook nog eens heeft toegezegd dat de realisering van Fortezza prioriteit heeft en dat de andere projecten worden ‘getemporiseerd’ (lees: uitgesteld). Ook dit is in de koopovereenkomst vastgelegd. Dus ook de realisatie van het stadhuis zal moeten wachten.

 Aan de hand van dit contract is het klip en klaar waarom de afgelopen jaren in Almelo helemaal niets is gebeurd en waarom de gemeente kort geleden nog bekend maakte dat een project als Waterrijk in de ijskast wordt gezet. Van der Looy wacht op (economisch) betere tijden om zijn woontoren te vullen en de gemeente kan tot die tijd niets doen.

 Welke samenstelling het college straks na de verkiezingen ook krijgt, een ding is zeker: Almelo is met handen en voeten aan Van der Looy gebonden. Sterker nog, Van der Looy heeft Almelo in een wurggreep. Wil een nieuw college van Van der Looy af, dan zal de gemeente diep, maar dan ook heel diep in de buidel moeten tasten. Dus Van der Looy heeft altijd prijs. De grootste vraag is natuurlijk hoe Van der Looy dit kunstje heeft geflikt. Wie hier meer van weet, roepen wij op om – zo nodig anoniem – ons op de hoogte te brengen. Ook aanvullende documenten zijn welkom. De onderste steen moet boven.

Klik hier om het complete, originele contract te zien (PDF).

Posted by Redactie