PvdA en CDA geven heroverweging stadhuis geen kans

(door Leon Verdraaijt)

Tijdens de informatieve raad van afgelopen dinsdag stonden er twee interessante onderwerpen op de agenda. In de eerste plaats het plan van TON om het Heracles-stadion te verplaatsen naar het XL Businesspark en om daar ook gelijk maar een shoppingmall uit de grond te stampen. Het idee lijkt interessant want er is daar momenteel ruimte genoeg. Probleem is alleen dat de grond niet voor deze doeleinden bestemd is en het bovendien zou indruisen tegen de gemaakte afspraken met diverse omliggende gemeenten. Kortom: wrong place, wrong time maar het was verder wel grappig, getuige ook de grote opkomst.

Nadien mocht de hierboven afgebeelde afgevaardigde van bureau Kleissen en Partners (foto)  in de raad uitleggen dat uit haar in opdracht van het nieuwe (PvdA, CDA, VVD) college uitgevoerde onderzoek toch bleek dat renovatie van het huidige stadhuis toch goedkoper uitviel dan nieuwbouw aan de markt.  17 miljoen maar liefst! Wie denkt dat de PvdA- raadslieden in juichen uitbarstten, kwam bedrogen uit. De signalen waren er al eerder en ook nu al werd duidelijk dat de PvdA en CDA een heroverweging geen echte kans geven. We wisten natuurlijk al dat nota bene PvdA-wethouder Kuik niet op miljoentje meer of minder kijkt, ook al kun je daarvoor heel veel sociale dingetjes doen… Nee, bij monde van PvdA- fractievoorzitter Luc Schuur werden er vraagtekens gezet bij de cijfermatige onderbouwing van het rapport. Ook Schuur vreest voor het mislopen van ‘maatschappelijke baten’ in het geval dat het nieuwe stadhuis er niet komt.

Met deze opmerking toonde schuur maar weer eens haarfijn aan dat Bert Kozijn, die onlangs iets soortgelijks in Tubantia beweerde, binnen de PvdA het nog steeds voor het zeggen heeft. Wij vragen ons af wat de PvdA (om in dominee Kozijns-termen te spreken) in hemelsnaam bezielt door de financiële voordelen zo weg te moffelen. Maar de PvdA niet alleen. Ook het CDA, in de persoon van Irene ten Seldam, liet zich bijzonder kritisch uit over het rapport. Ten Seldam suggereerde zelfs dat het rapport een onvoldoende beeld geeft om een goede afweging te maken. Voor VVD-wethouders Andela en Van Woudenbergh worden het lastige tijden. Kunnen zij het tij keren? Volgende week debatteert de raad.  De messen zijn wederom geslepen.

Posted by Redactie