Riooldiscussie blijkt beerput

(door Leon Verdraaijt)

Mei was een bewogen politieke maand in Almelo. Het begon zo goed. VVD wethouder Van Woudenbergh zette wat Sjoers-relikwieën bij het grofvuil (monorail) en liep stad en platteland af om (culturele) feesten en partijen op te leuken. Met zijn idee om de rioolheffing te verleggen naar de eigenaren van onroerend zaken kreeg VVD collega-wethouder Andela het aan de stok met de PvdA-wethouders Schouten en Kuik. Volgens hen zouden huurders van dit plan wel eens de dupe kunnen worden als grootverbruikers (zoals woningcorporaties) niet bereid zijn de heffing uit eigen zak te betalen maar dit gaan doorbelasten. Opmerkelijk is dat deze discussie niet binnenskamers maar vooral in de pers wordt gevoerd. Een teken aan de wand? Als de nieuwbakken bewindslieden hier al over bakkeleien, hoe moet het dan straks met het stadhuis? Daar moet er gekozen worden tussen nieuwbouw en renovatie.

In een nietszeggende brief aan de raad schrijft het College dat renovatie goedkoper is.. Misschien iets voor Stork (ALA AOV) of Geerdink (TON) om hier vragen over te stellen? De PvdA zet echter alles op alles om nieuwbouw erdoor te drukken. Zo liet Ayatollah  Kozijnie (daar hebben we hem weer) weten dat een nieuw stadhuis veel sociale voordelen zou hebben. PvdA-fractievoorzitter Luc Schuur heeft Kozijnie dus duidelijk niet in het gareel. Wethouder Kuik (PvdA) kiest bij een besparing van 10 miljoen euro ten voordele van renovatie, toch liever voor nieuwbouw. Gek, want wat kun je voor 10 miljoen niet allemaal doen in de stad? Er zijn verschillende scenario’s denkbaar.

Scenario 1: Pvda legt zich neer bij renovatie. Dat zou van realiteitszin getuigen. Scenario 2: VVD legt zich neer bij nieuwbouw. Vrij ondenkbaar omdat dit een VVD breekpunt is. Scenario 3: Een bestuurlijke crisis… en een nieuw College. Scenario 4: het College ziet in dat beide ideeën door de realiteit zijn ingehaald. Almelo is namelijk zo goed als blut. In dit scenario blijft alles bij het oude. Een goede Almelose traditie. En dan hebben we het nog niet over onderwerpen als het binnenstadsplan, Residentie Fortezza, Almelo Nouveau etc.

Tot slot: de uit het niets met 2 zetels in de raad gekozen PVA ligt 2 maanden na de verkiezingen alweer uiteen. Wat een afgang. Dictator De Olde royeerde Gerwin Kamphuis, maar deze weigert zijn zetel op te geven. Dat wordt dus nog leuk en het grappige is dat beide heren nog leuk en gezellig pal naast elkaar in de bankjes zitten.  De gevestigde partijen zullen niet happig zijn om ongeleid projectiel Kamphuis in hun midden op te nemen. De PVA-kiezer komt bedrogen uit. Zal het landelijk ook zo met Wilders gaan? We gaan interessante tijden tegemoet.

Posted by Redactie