Stad der dieven

Behalve een leuk boek is de titel ‘Stad der dieven’ klaarblijkelijk ook uitstekend van toepassing op de lokale politiek. Vanavond presenteren de heren J. Voskamp (ooit gevierd projectontwikkelaar) en J. Kamst (woningbouwcorporatie Sint Joseph) een eigen, haalbaarder en voordeliger plan voor het binnenstadgedeelte van het Masterplan. Hierbij komt ook een alternatieve oplossing voor een nieuw Stadhuis aan de orde, of beter gezegd: een plan waarbij het oude stadhuis blijft bestaan en wordt verbouwd en uitgebreid.

Heel frappant is het dat leider van D66 Almelo, Fred Gerritsen, eerder deze week plotsklaps met eenzelfde alternatief stadhuisplan op de proppen kwam. Volgens insiders regelrecht gestolen van Voskamp, nadat Gerritsen eerder lucht van de plannen van de voormalige projectontwikkelaar had gekregen. En daarmee bewijst D66, zo vlak voor de verkiezingen toch meer weer hoe onbetrouwbaar politiek kan zijn. 

Maar ach, wat geeft het. Plannen stelen doen er wel meer, bijvoorbeeld het plan om de hondenbelasting af te schaffen. Dat heeft ook al op drie tafels gelegen terwijl de werkelijke bedenker, Marcel Hubers van de vroegere BBA, het jaren geleden al had gepresenteerd. Kortom politiek blijft te allen tijde polikliek.

Posted by Redactie