Stork stelt College vragen omtrent Van der Looy – Fortezza

Gijs Stork (ALA – AOV)

Naar aanleiding van de op de Geleraaf verschenen Koopovereenkomst dd 4.12.2004 betreffende de Fortezza locatie heeft ALA-AOV de volgende vragen/opmerkingen:

 De koopovereenkomst dd 4.12.2004 is niet verkrijgbaar bij het kadaster en is niet openbaar. De Raad kon hiervan niet op de hoogte zijn. Klopt dit ?

  1. Op welke datum heeft de verkoop plaats gevonden en is de Ontwikkelings- maatschappij Almelo BV (van der Looy) eigenaar geworden van de grond? Welke bijzondere bepalingen zijn in deze overeenkomst opgenomen? Zijn die dezelfde als in de overeenkomst dd 4 december 2004.
  2. Op 30.6 2006 heeft de Friesch Groningse Hypotheek Bank een hypotheek laten vestigen op de gronden van de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo (Fortezza Locatie) voor een bedrag van Euro 10.300.000 als zekerheid voor de schulden van de Ontwikkelingsmaatschappij Almelo BV aan de F.G.H
  3. Op 8/9 september 2009 stelde ALA een aantal vragen over Fortezza .o.a. over de gevolgen voor de gemeente als de project ontwikkelaar Van der Looy in de problemen zou komen omdat van der Looy de koopprijs en rente, inmiddels +/- 15 .000.000 euro ,niet voldaan heeft aan de Gemeente Almelo
  4. ALA-AOV vroeg of het niet raadzaam zou zijn dat de gemeente een hypotheek op de grond zou vestigen als zekerheid voor de schuld.
  5. Op 30 september 2009 antwoordde U per brief ondermeer dat de gemeente door het leggen van beslag de incasso veilig zou kunnen stellen. Dit terwijl er een hypothecaire inschrijving van 10.300.000 op de grond rustte. Hoe kon u dit verklaren?Hoe kon U zo’n antwoord geven?
  6. Was U op de hoogte van de hypothecaire inschrijving?
  7. Op onze vraag of de gemeente een hypotheek kon vestigen op de grond antwoordde U (brief 30 september 2009)dat dit niet mogelijk was omdat de gemeente geen juridisch eigenaar was. Hoe kan het dan dat de FGH wel hypotheek kon vestigen? Van de Looy cq Ontwikkelingsmaatschappij Almelo BV was eigenaar, waarom kon de gemeente dan geen hypothecaire inschrijving nemen voor de schuld aan de gemeente om deze hiermee veilig te stellen.?

 Gaarne met spoed uw antwoord. 

ALA-AOV heeft de indruk dat door  beantwoording wij onjuiste cq onvolledige antwoorden hebben gekregen en vindt dit een zeer ernstige zaak. Wij blijven bij ons standpunt dat de gemeente enorme risico’s loopt. 

Indien wij geen antwoord ontvangen voor de raadsvergadering van 26 januari as zullen we bovengestelde vragen in het vragenhalf uur stellen. 

Gijs Stork, ALA-AOV.

Posted by Redactie