Twents op Twentse scholen?

(ingezonden)

De laatste tijd gaan er stemmen op om de Twentse streektaal als (keuze)vak op Twentse scholen in te voeren. Een goede ontwikkeling? Dat zou je denken.. De grotere aandacht voor de streektaal vergroot de binding van Twentse jongeren met de streek. De regiosoap ‘Van Jonge Leu en Oale Groond’ is niet voor niets een succes. Anderzijds is het onder een groot aantal jongeren niet heel goed gesteld met de schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. De Internetsite “Hyves” staat vol met krabbels van scholieren die de wereld willen laten weten dat zijn “geslaagt zijn”, ja inderdaad met een ‘t’ in plaats van een ‘d’. Kortom: laten we zorgen dat de Nederlandse taal weer op de (school)agenda wordt gezet.

Als Westerling die naar het Oosten kwam, kreeg ik van verschillende kanten de waarschuwing dat het hier lastig integreren zou zijn vanwege dat rare taaltje. Als iemand ‘ja ja’ tegen je zegt, wordt eigenlijk ‘nee nee’ bedoeld. Mijn ervaring is gelukkig een andere. Twentenaren zijn mensen die openstaan voor anderen. Het echte platte Twents is niet aan mij besteed maar de gemiddelde Twentse tongval is goed te volgen. Bij de Friese taal is dat toch anders. Voor buitenstaanders is Fries niet of nauwelijks te verstaan en ik ken mensen die zich in Friesland hebben gevestigd maar daar toch buitengesloten voelen of toch minder snel aansluiting vinden. Die kant moeten we in Twente niet opgaan. Dus voorlopig maar geen Twents onderwijs op Twentse scholen.

Diederik Briedé
advocaat in Almelo

Posted by Redactie