“Verandering? Dan niet stemmen op wat er nu (nog) zit!”

(ingezonden door BurgerBelangen Almelo)

De chef stadsredactie  van de TC Tubantia Leo van Raay is duidelijk een CDA man. Met zijn almachtige pen schopt hij tegen alles en iedereen aan behalve tegen het CDA. U weet wel. Die partij waarvan jaren lang wethouder Sjoers het hoofd is geweest. Tijdens de huidige verkiezingscampagne geven de diverse fractieleden zelfs aan dat het “witwassen” van financieel voordeel door wethouder Sjoers eigenlijk bestraft had moeten worden.  Maar de, toen nog, politiek leider van de PvdA Kozijn, die met een dubbele moraal bezig was, wilde zijn rug niet recht houden en dus mocht wethouder Sjoers van het CDA blijven zitten.

Ondertussen rollebolt het CDA over een mogelijke tweede wethouders post. De naam van Jan Brand wordt genoemd. Ook een voormalig ambtenaar van de gemeente Almelo. En op welke manier is hij bij de gemeente weggegaan ?? Op de verkiezingslijst van de  CDA partij wordt onderaan ook genoemd de heer P.A. Capelle. Een voormalig hoofd ambtenaar van de gemeente Almelo die de aanzet heeft gegeven aan het huidige beleid van zo min mogelijk invloed van de burger op de besluitvorming. Dat belooft wat voor de toekomst van de kiezer, indien deze partij wethouder(s) moet gaan leveren. BurgerBelangenAlmelo wil die invloed van de burger op het beleid met onmiddellijke ingang terug. Er moeten weer functionele commissies komen (ook wel genoemd vakcommissies). Daar worden vooraf zaken besproken over komende besluitvorming. Daardoor is er dan geen sprake meer van overvaltechnieken zoals die in de afgelopen jaren door het college op de gemeenteraad zijn toegepast. Overval technieken die succes hebben gehad door het ontbreken van kennis in de gemeenteraad om daar tegengas tegen te kunnen geven.

 
BurgerBelangenAlmelo is tegen een nieuw stadshuis. Iets wat de VVD nu ook heeft over genomen. BBA is voor het indammen van de macht van het college. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad en nergens anders. De kiezer gaat naar het stembureau om een gemeenteraad te kiezen. En die gemeenteraad moet zijn beloften nakomen. In de afgelopen jaren is daar geen sprake van geweest. BBA is voor meer veiligheid in de wijken en meer inzet van politie zonder dat de burger daar dubbel voor moet betalen. Waar nu sprake van is.
BBA is voor verre gaande bezuinigen zodat de bevolking in de komende jaren niet met extra belastingen worden opgescheept.

BBA zet het nog één keer op een rij

 1. TEGEN EEN NIEUW STADHUIS maar renovatie van het oude
2. REFERENDUM BELANGRIJKE BESLUITEN zoals bijvoorbeeld een nieuw stadion
3. MINDER MACHT VOOR B&W
4. GEEN VRIENDJESPOLITIEK (zoals gebleken is bij Zembla TV)
5. GEEN PERSONAL RAPID TRANSPORTSYSTEM
6. MEER SOCIALE WONINGBOUW
7. GOED WOON- en LEEFKLIMAAT
8. GEEN BEZUINIGING POLITIE 
9. BEZUINIGEN OP UITGAVEN en geen hogere gemeentelijke belastingen
10. STADSONTWIKKELING OP ALMELOSE SCHAAL

Wie verandering wil, die moet niet stemmen op wat er nu in de gemeenteraad zit. Wie stemt voor verandering, die kruist woensdag BurgerBelangen Almelo op het verkiezingsformulier aan!

Posted by Redactie