Bert Hümmels spreekt over vondst hennepplantage bij SV Rietvogels

 

De vondst van een wietplantage op het terrein van SV Rietvogels heeft de gemoederen in Almelo danig beziggehouden. De imagoschade is groot, iets wat de club niet kan gebruiken in de moeizame gesprekken over een fusie met DVO. De VVD zag aanleiding om alvast wat vragen op het college van B&W af te vuren. Ondertussen bevindt Bert zich Hümmels in een lastig parket. Bert is bestuurslid van SV Rietvogels en dus (mede) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Heeft hier niemand van geweten? Heeft Bert niet zitten opletten? Een hennepplantage levert rond de € 10.000 op; genoeg dus om de nog openstaande rekeningen bij de Cogas te betalen. Was dat de reden? Bert zweeg in alle toonaarden. Uitgerekend Hümmels is voorman van Leefbaar Almelo. Wat doet een hennepplantage bij een openbare voetbalclub voor de leefbaarheid van de stad? Saillant detail is nog dat Bert betrokken was bij het bestuur van coffeeshop “Jemig de Pemig Mozes Kriebel” aan de Bornerbroeksestraat. Na veel aandringen verbreekt Bert Hümmels tegenover Almelo Anders zijn stilzwijgen en geeft hij exclusief commentaar op de commotie. Bekijk het filmpje: