Bestuurders moeten integer zijn. Of anders vertrekken.

 

(analyse door Gert Verdamme)

Dat twee prominente Almelose VVD-bestuurders Job Klaasen en Gerrit van Woudenbergh in korte tijd zijn ‘betrapt’ op het jokken op hun CV’s geeft stof tot nadenken en hilariteit. Dit komt ongetwijfeld vaker voor. In de politiek is jokken echter een doodzonde. Wat bezielt hen, die zichzelf beter voordoen dan zij in werkelijkheid zijn? Je houdt namelijk niet alleen jezelf  maar ook een ander voor de gek. En in een publieke functie hoor je het goede voorbeeld te geven, zeker als houder van de wet, hetgeen een dienende taak is.

Zelden passeerden er zoveel smoezen de revue als in het geval van Klaasen en Van Woudenbergh. Klaasen verdedigde zich door erop te wijzen dat je als politicus geen opleiding hoeft te hebben. Waarom dan toch jokken? Let wel: naar opleidingsniveau wordt altijd gekeken. In belangrijke mate wordt het denken over een persoon bepaald door wat hij of zij in het verleden heeft gedaan. Dan komt dus dat cruciale CV in beeld. Klopt dit niet, dan rijst twijfel of de betrokkene de positie ook had gekregen als hij of zij eerlijk was geweest.

Van Woudenbergh liet door Tubantia optekenen dat voor zijn ‘gevoel’ de avondhandelsschool een Hbo-studie was. Een raar argument. In de eerste plaats heeft Van Woudenbergh zijn CV zelf veranderd. Dus voelde hij al nattigheid na het debacle Klaasen. Bovendien gaat het bij een CV niet om ‘gevoel’ maar om feiten. Tot slot staan op de oorspronkelijke CV van Van Woudenbergh de Hbo-studie ‘economy’ EN de Handelsavondschool vermeld. Later heeft hij dat veranderd door de Hbo-studie te schrappen. De Handelsavondschool is blijven staan. Kortom: Van Woudenbergh was dus eigenlijk dubbel oneerlijk, namelijk wat betreft een studie die hij niet heeft gevolgd en over de reden waarom hij dat in allerijl heeft geschrapt. Interessant is ook de gedachte dat het jokken over een niet-genoten Hbo-opleiding eigenlijk respectloos is naar al die mensen die wél de opleiding hebben behaald, soms met bloed, zweet en tranen en die daar in veel gevallen nog een dikke studieschuld aan over hebben gehouden. We laten nog even buiten beschouwing of zo’n afgestudeerde al dan niet een baan heeft. Niet vergeten dat een wethouder van een gemeente als Almelo 7.000 euro’s per maand in z’n zak mag steken!

Wat ook opvalt, is dat noch Klaasen noch Van Woudenbergh er ronduit voor uitkomen dat zij een fout hebben gemaakt. Dat komt niet in hen op. Wat als Klaasen en Van Woudenbergh ruiterlijk hadden toegegeven dat zij in de fout zijn gegaan.? Niets menselijk was hen vreemd. Dan had men hen met heel andere ogen bekeken. Diploma’s zeggen natuurlijk niet alles. De belangrijkste eigenschap, die een bestuurder dient te hebben, is dat hij integer is, zowel naar zichzelf als naar de buitenwacht. Wat dit betreft zou Van Woudenbergh het voorbeeld van Klaasen moeten volgen. Voor integriteit bestaan geen betrouwbare tests. Integriteit is een eigenschap die een persoon wel of niet bezit. Een beetje integer bestaat dus niet. Dit zal moeten blijken in de praktijk. Beide heren hebben geen blijk gegeven van integer handelen.

In reacties vragen sommigen zich af wat er mis is als een slager wethouder wordt. Natuurlijk gaat de discussie daar niet om. Iedereen kan wethouder worden, zelfs een marktkoopman. In Almelo kunnen we nu dan ook goed zien hoe geweldig de bewuste man de stad heeft bestuurd. Almelo (en daarmee de burger) ging voor miljoenen het schip in waardoor de Artikel 12-status griezelig dichtbij is gekomen. Mag je concluderen dat een gedegen bestuurlijke opleiding niet alleen een wethouder, maar ook een gemeenteraadslid niet zou misstaan? Waarschijnlijk wel. Per slot van rekening gaan deze mensen over soms zeer belangrijke beslissingen. Met een beetje meer inzicht en kennis was in Almelo bijvoorbeeld nooit ook maar één seconde nagedacht over zoiets als Waterrijk of een monorail. Was een belachelijk en  schaamteloos circus rondom het wel of niet doorgaan van Almelo Nouveau niet eens aan de orde geweest. Ook hadden we dan wellicht zo vanuit de stad nog rechtstreeks het Nijreesbos kunnen infietsen. Dat laatste is helaas niet meer mogelijk door bestuurlijk falen.

Het doet er niet toe op of in welk medium je je persoonlijke feiten de wereld instrooit. Als gewone burger kun je makkelijker iets onwaars beweren dan wanneer je een publieke voorbeeldfunctie hebt. Of dat nu op Linkedin of een ander sociaal netwerk gebeurt doet er niet toe. Zelfs wanneer het een zogenaamde ‘privé-aangelegenheid’ is (daar heeft de VVD het hele lange paasweekeinde over moeten nadenken): liegen is en blijft liegen. Voor een wethouder telt dat extra zwaar, want je kunt je als burger dan terecht afvragen of ie in alles zo onbetrouwbaar te werk gaat.

 

Posted by Redactie