Bewoners en belanghebbenden niet gekend in besluitvorming Almelo Nouveau

(ingezonden)

Allereerst vind ik het heel erg jammer dat ik als mogelijke toekomstige bewoner van de wijk ’t Weggeler andermaal in de pen moet klimmen om het op te nemen voor het project Almelo Nouveau. Hoe dan ook, mijn drijfveer is de bijeenkomst in de bibliotheek van afgelopen donderdagavond, waar tijdens het wekelijkse kwekprogramma voor de ‘fine fleurs’ van Almelo, Rumoer, actuele zaken werden besproken.Ditmaal stond Almelo Nouveau op het programma en ik moet zeggen, in tegenstelling tot eerder hebben sommige raadsleden eindelijk begrepen waarom Almelo Nouveau er moet komen. Want Almelo Nouveau is er straks niet voor de raadsleden of het college, maar voor de bewoners. Dat wordt nog steeds vergeten. Dus niet wat een concurrent wil, niet wat een college of gemeenteraad wil, maar wat bewoners willen, dát is waar het om zou moeten draaien.

 Daarom heb ik de argumentatie van Herman Nijhuis van de VVD met meer dan kromme tenen aangehoord, wat heet, ik kon het gewoonweg niet meer horen. Zelden heb ik zo’n raaskallend raadslid gehoord. Hij is niet meer van deze tijd. Wat me eens te meer duidelijk werd is dat Nijhuis absoluut geen feeling heeft met Almelo en nog minder met haar bewoners. Nijhuis geeft te kennen dat de VVD tegen het plan Almelo Nouveau is omdat de VVD wil dat er een wijkwinkelcentrum op de hoek van de Bornsestraat en Violierstraat moet komen.

 “Niet wat een concurrent wil, niet wat een college of gemeenteraad wil, maar wat bewoners willen, dát is waar het om zou moeten draaien.”

Iedereen die niet weet hoe de verkeerssituatie daar ter plaatse is raad ik dringend aan er eens een kijkje te nemen.  Al snel kom je er  achter dat die plek op geen enkele wijze geschikt is voor zo’n wijkwinkelcentrum: een drukbereden kruispunt, overal stoplichten en verkeersborden kortom een zeer slecht doordacht idee. Die Nijhuis weet niet waar hij het over heeft. Voor een cluster van winkels welteverstaan. Eén winkel zou nog kunnen, maar dan houdt het ook op. De komst van een winkelcentrum op die plek is erg onzeker.

 Aangezien in mijn achterhoofd nog steeds de tegenbeweging en antilobby tegen Nouveau van enige tijd geleden speelt – destijds en ook nu is het vooral de famillie Van der Valk-Hammink van het Theaterhotel, die de boel wil tegenhouden- heb ik nu heel sterk de indruk dat dit ook nu weer de werkelijke achtergrond is. Hammink kreeg veel kritiek uit de bevolking te verduren, dus houdt deze zich nu gedeisd. Naar mijn stellige overtuiging is het argument dat men geen supermarkt in Nouveau wil (dat zou dan het hele plan in duigen doen vallen) er dan ook aan de haren bijgesleept. Een fraai geregisseerde afleidingsmanoeuvre zeg maar, om uiteindelijk de zin van het Theaterhotel erdoor te drukken.

 Ik heb hier al eens eerder geageerd, maar mijn conclusie/mening is nog steeds dezelfde. Mocht het plan niet doorgaan, dan is Almelo Nouveau slachtoffer van vriendjespolitiek. Wat voor spel wordt hier nu toch gespeeld en waarom worden de bewoners van b.v. Kollenveld en omgeving niet gekend in de besluitvorming? Almelo Nouveau als locatie voor een wijkwinkelcentrum is ronduit ideaal, zeker qua parkeergelegenheid en bereikbaarheid. Een aanwinst voor de stad zoals het wijkwinkelcentrum aan het Eskerplein dat ook is. Daarom dient uitsluitend rekening te worden gehouden met de belangen van bewoners en niet met de belangen van mogelijke concurrenten, die in hoge mate aan broodnijd lijden en alles voor zichzelf willen.

 J. Groot, Almelo.

UPDATE REDACTIE:

J. Groot heeft wellicht een punt. Wie op internet (en dan oude berichten op de site van TC Tubantia) erop naslaat, kan lezen dat de gemeente en daarmee ook de VVD zichzelf compleet tegenspreekt. In één van de artikelen valt o.a. te lezen dat: „De gemeenteraad, inclusief de VVD, het college opdracht heeft gegeven tot het clusteren van solitaire winkels. Dat staat in de detailhandelsvisie.” Deze detailhandelsvisie ligt er ook nu nog, dus is het uitermate vreemd dat de VVD daar nu regelrecht tegen in druist en daarmee haar eigen kiezers/ondernemers het brood uit de mond probeert te stoten. Zie http://www.tctubantia.nl/regio/almelo-stad/5701478/Gemeente-houdt-verhuizing-AH-naar-Violierstraat-tegen.ece

Zie ook:
http://www.almeloanders.nl/?p=2313

Posted by Redactie