Breaking: Belastingdienst vertrekt uit Almelo

 

Update: naar aanleiding van de eerste berichtgeving op AlmeloAnders (gevolgd door Tubantia) stelt Lijst Kamphuis vragen aan het college van B&W. Zie www.geleraaf.nl

 

AlmeloAnders is ter ore gekomen dat de Belastingdienst op termijn uit Almelo vertrekt. De dienst is sinds enige jaren gevestigd in het torenhoge gebouw aan de Stationsstraat (in de buurt van de Javatoren), waar eveneens al een onderdeel van de gemeente Almelo in is gevestigd. Na het vertrek van Sensata betekent dit een nieuw klap voor de lokale werkgelegenheid.  Het is tot op heden niet bekend of en hoeveel banen er door het vertrek van de belastingdienst op de tocht staan.

Wat we wel weten is dat er straks heel veel ruimte vrijkomt in een heel groot en hoog kantoorgebouw. Een zo goed als nieuw en uitstekend geoutilleerd gebouw dat prima dienst zou kunnen doen als stadhuis. Dan kan de gemeente zich de kosten van een nieuw stadhuis besparen!

Rijst nu dus de cruciale vraag: waren het College van B&W Almelo en de gemeenteraad op de hoogte van het geplande vertrek van de belastingdienst en het daarmee gepaard gaande vrijkomen van dat enorme gebouw? Zo ja, op welk tijdstip waren ze hier dan van op de hoogte? Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het gebouw van de belastingdienst te gaan gebruiken? Is onderzocht welke kosten hiermee kunnen worden bespaard? Was de hele discussie en besluitvorming over het bouwen van een nieuw stadhuis misschien zelfs overbodig?

Wellicht dat een doortastend en kritisch raadslid buiten het geijkte vriendenkliekje hierover eens wat vragen kan stellen aan het lokale kabinet van onvermogen. Het is nog niet te laat. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

 

Posted by Redactie