BREAKING – Provincie: ‘Het ziet er zeer slecht uit voor Almelo’

 Volgens Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo (PVA) neemt de Provincie Overijssel Almelo momenteel streng onder de loep. Naar verluidt ziet het er volgens de provincie ‘zeer slecht uit voor Almelo’. Dit kan niets anders betekenen dat de stad zich daadwerkelijk aan de vooravond van de Artikel 12-status bevindt. Er is niets wat dat nog kan tegenhouden. De Olde heeft hierover contact gehad met het provinciebestuur en de gesprekken waren voor De Olde voldoende aanleiding om niet akkoord te gaan met de begroting zoals die nu voorligt. In een brief aan het college schrijft De Olde het volgende: 

De Partij Vrij Almelo zal tegen de begroting zoals die er nu ligt stemmen omdat wij niet mede verantwoordelijk willen zijn voor een a.s. artikel 12 status. Almelo heeft een begroting van 284 miljoen hetgeen neerkomt bij 72.673 inwoners op 3907 euro per inwoner, per jaar. Dit is fors vergeleken met andere gemeenten zoals Urk, Nieuwegein en Bunschoten die slechts 1970 euro, 2600 euro en respectievelijk 2300 euro per jaar per inwoner uitgeven in 2012.

 Het college wil het Bestuurlijk Partnerschap via een strategische samenwerking met de Provincie Overijssel aanhalen. Volgens de Partij Vrij Almelo zijn dit loze woorden. Dit klemt des te meer vanwege de enorme hoeveelheid ongebruikte liggende gemeenschapsgelden (1,2 miljard) bij de Provincie waar de Partij Vrij Almelo steeds op doelde en daar diverse keren vragen over heeft gesteld en die steeds weer afgedaan werden als niet belangrijk. ondanks die enorme uitgaven van de gemeente Almelo blijft men in Almelo desaltemin ontevreden met een gemiddeld (onvoldoende) rapportcijfer van 5,5 tot 5,7 over de kwaliteit van het gemeentebestuur. uit onderzoek blijkt dat Almelo zeer slecht scoort: op plaats 335 van de 418 gemeenten in Overijssel.

De Partij Vrij Almelo heeft door deze slechte berichtgeving contact gezocht met de Provincie Overijssel, als toezichthouder van de gemeente Almelo. Wij  zouden het college graag willen verzoeken om financieel mee te werken en goedkeuring te willen geven aan een zogeheten ‘second opinion’ van Ernst & Young, een landelijk streng opererend register-accountant met veel financiële ervaring op het gebied van lokale overheden. ondanks de enorme hoeveelheid uitgaven per jaar per persoon blijven de inwoners van Almelo dikke onvoldoendes geven hetgeen er op duidt dat er continu verkeerde keuzes worden gemaakt en het College kennelijk nog steeds geen ‘feeling’ heeft met de wensen van de mensen !

Harry de Olde, Partij Vrij Almelo

Posted by Redactie

19 comments

Je bedoelt die partij van charlatans en nietsnutten van ene Harry in de warry?

LAATSTE NIEUWS !

Tijdens een spoedzitting van de Almelose gemeenteraad is er gisteravond een zogeheten MOTIE VAN SCHAAMTE raadsbreed aangenomen, hetgeen betekent dat de Burgemeester, Mevrouw Hermans haar ontslagpapieren zojuist heeft ingediend bij Hare Majesteit de Koningin. De werkzaamheden zullen tot nader order worden waargenomen door haar Loco, drs. Weeterniksvan. Dit betekent tevens dat er begin volgend jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden uitgeschreven. Uit tussentijdse peilingen van Maurice de Kat is voorts gebleken dat de Partij Vrij Almelo wellicht zeer hoog gaat scoren. Aangezien niemand zaken wil doen met deze vermeend extreem rechtse partij zullen de coalitie-onderhandelingen, naar verwacht, niet eerder dan op z’n vroegst eind 2012 afgerond kunnen zijn.

EINDE BERICHT

Ik blijf erbij dat de second opinion onnodig is, want we weten zelf al waar de schoen wringt. En waarom dat een paar duizend euro uitgeven, om het bedrijf te spekken waar Bakellende 7,5 ton per jaar verdient ?

Q Vita Redonk: dat groene licht krijgen we ook niet…als je naar dit verkregen antwoord kijkt:

Verder zijn wij niet op de hoogte van het door u genoemde ‘second opinion’ onderzoek van Ernst & Young. Hier kunnen wij dan ook geen uitspraak over doen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Volgens mij heeft men niet (willen?) begrijpen wat er in de gegeven tekst stond…gezien het hierboven gegeven antwoord.
Om dat nogmaals even duidelijk te maken: de PVA VRAAGT of de Gemeente financieel meewerkt om een ‘second opinion’-onderzoek te laten verrichten DOOR Ernst & Young….voor zover dat niet duidelijk blijkt in de tekst van het artikel hierboven.

Harry de Olde heeft nog altijd geen groen licht gekregen van het College voor een second opinion door Ernst & Young. Zullen ze ook niet geven want dan hangen ze zichzelf in een galgenstrop dus daar beginnen ze natuurlijk niet aan. Kun je nagaan wat voor waardeloze bestuurders dit zijn deze zelfbenoemde wethouders en burgemeester !

En ik maar denken dat Kampuis al uit de politiek was. Of helpen de bekende figuren hem nog? Invloed proberen uit te oefenen omdat ze zelf geen zetel hebben. Kamphuis kan op deze manier niet veel gezichtsverlies lijden

Met taalfouten

Taalfout,
Je kunt wijzen wat je wil, maar ze luisteren toch niet. Hoe kan een kleine nieuwe partij trouwens schuldig zijn aan het wanbeleid en een slechte financiele situatie in Almelo? Ik ben blij dat jij zoveel van politiek afweet, meld je aan zou ik zeggen.
http://www.lkalmelo.nl

Dan moet je wel genoeg opleiding hebben om de conclusies van deze adviesbureaus te interpreteren en analyseren, dat is nu precies het probleem.

Omdat de gemeenteraad haar belangrijkste taak niet uitvoert kan het college doen en laten wat ze wil. Dat dit dan door onkunde uitdraait op artikel 12, net goed. Maar dan wel de werkelijke schuldigen aan de paal zetten, LKA. En daar hoort ook LKA bij, want als gemeenteraad hoor je het college te controleren en ze de juiste koers te wijzen.

Stop nou eens met simpelweg schoppen en slaan, pak de heren daar aan waar ze niet aangepakt wensen te worden, namelijk in de raadszaal. Compleet met virtueel vuurwerk in de vorm van correcte berekeningen van projecten, controleerbaar door Ernst en Young en soortgelijke bureaus. Blijf interrumperen, vergaderingen blokkeren met vragen, zelfs met overheidsgeld rechtszaken starten tegen het college en last but not least in het openbaar bespreken wat in achterafkamertjes bedisseld wordt. Bijvoorbeeld hier in http://www.AlmeloAnders.nl!

John,
Ben het met een groot deel met je eens, waarom iets onderzoeken, waarvan we toch al weten dat het niet deugt. Het KPMG rapport heeft ook tonnen gekost, maar een oorzaak aanwijzen, homaar ! Heb De Olde ook gevraagd wat Ernst en Young vraagt voor hun second opinion, maar krijg enkel als antwoord: EEn schijnte. Maarja, een miljoen is ook een schijntje op de begroting van 284 miljoen van de gemeente. Volgens mij zegt ie maar wat, anders had ie wel een bedrag kunnen noemen. Maar misschien dat ie na dit bericht wel met een bedrag op de proppen komt. En Earnst & Young, is dat niet dat bedrijf waarvan Balkende een Porsche mag rijden en 4 keer de Balkenellende norm verdient?

Het gaat niet alleen om dit onderzoek, maar om elke keer dat er weer een externe adviseur moet worden ingeschakeld. Dit zegt veel over het niveau van de gemeenteambtenaren en de gemeenteraad. Dat er belastinggeld extreem wordt verkwanseld weten we allang, daar hebben we geen dure bevestiging van externe adviseurs voor nodig. En ADMIN, we zitten in de problemen, door onze eigen schuld, omdat we met zijn allen te passief zijn en alleen maar lopen te klagen. Welk recht hebben we om van anderen te verlangen voor onze rechten op te kommen als we er zelf te lui voor zijn. We hebben dit over onszelf afgeroepen, dus beste Almeloers, niet lopen piepen, maar doe er wat aan!
Deze site is een goed initiatief, maar niet voldoende voor verandering.

In het geval van een externe analyse van de Almelo begroting kost dit circa 2 dagen werk, dus reken maar uit. Dus van miljoenen is totaal geen enkele sprake !!!!! Het gaat er gewoon om dat er zorgvuldig met andermans belastingeld omgesprongen moet worden. En niet anders. Het is gewoon een zeer constructieve gedachte van de PVA om je vermoedens bevestigd te krijgen.

Veel gezwets en gejammer, maar niet in staat oplossingen aan te dragen, net of Ernst en Young met oplossingen gaat komen, externe adviseurs hebben de gemeente Almelo al honderden miljoenen gekost maar niets opgeleverd. Vind ik trouwens ook een minpunt van deze site, kom eens met oplossingen anders verandert er helemaal niets, noppes, nada, niente. Roeptoeters zonder inhoud.

Redactie: En John kan alleen maar de geijkte clichés uit z’n mond krijgen zoals: ‘De beste stuurlui staan aan wal’, ‘Draag dan zelf oplossingen aan’ enzovoorts. Ten eerste is deze site er niet om oplossingen aan te dragen, maar om de discussie los te maken. Ten tweede: we zitten in de ellende dankzij fouten van bestuurders. En daar hebben de kiezers niet om gevraagd. De kiezer vraag erom dat de stad behoorlijk wordt bestuurd. Dus John, niet de zaken omdraaien.

@ Wim,
Zeker ook geen LKA stemmer dus ! Maar als jij denkt dat de provincie geen rente ontvangt over dat geld vind ik het goed.
En zeker ben ik het met Harry eens dat 1,2 miljard wel veel is voor de provincie, maar als er 1 miljard vanaf gaat, scheelt dat bijvoorbeeld 50 miljoen renteinkomsten per jaar voor de provincie. Dus dat gat moet dan weer ergens mee gedicht worden: Juist met geld van de landelijke overheid. Of ze gaan natuurlijk bezuinigen op sociale voorzieningen, waar Almelo ook zo goed in is.
Maar laat iedere provincie dan maar een miljardje inleveren, kunnen we zo overhevelen naar Griekenland 😉

Pfffff…1,2 miljard, komt er bij mij moeilijk uit. Een reserve van pakweg 200 miljoen is zat volgens mij. Zelfs Rutte en de Jager vinden dat de provincies teveel geld in kas hebben.

En die artikel 12 ? We zullen het gauw genoeg merken………

LKA heeft er niets van begrepen. Kamphuis haalt zaken door elkaar. Ik ben geen stemmer PVA maar dit verhaal van de Olde zit goed in elkaar. Overigens, Almelo behoort door o.a. grondaankopen tot 1 van de 35 gemeenten die op de art. 12 status aan koersen. Bron Financieel Dagblad en NRC. Het onderzoek is dus al gedaan. In de art. 12 status moeten andere gemeenten mee betalen aan de sanering van de art. 12 gemeente. Dus de Twentse gemeenten die Almelo door o.a. Waterrijk en XL Businesspark in de problemen hebben geholpen moeten voor dit wanbeleid financieel bloeden, terecht. Dank je wel meneer Pingen, Knip en gemeenteraad Almelo.

Als die 1,2 miljard er echt ligt, zal de provincie hierover rente krijgen en dit geld inzetten voor projecten in de provincie. Dit heeft dus alles te maken met de begroting van de provincie zelf. Als ze dat geld weggeven, zoals hier wordt gesuggereerd, komt dus hun eigen begroting in de problemen.
Uiteraard is de begroting van Almelo zo krom als het maar kan wezen, maar de kans dat er een artikel 12 komt lijkt erg klein. We zijn namelijk al eerder artikel 12 geweest, maar toen was Almelo 1 van de weinige gemeenten die financieel in de problemen zat. Nu zijn er veel meer gemeenten in de financiele problemen en zal de provincie terughoudend zijn met artikel 12. Laten we dus hopen dat het niet zover komt.

Geef een reactie