College B&W Almelo behandelt raadslid respectloos

Vragen Lijst Kamphuis pas na 7 maanden beantwoord

 

Vanaf het moment dat in Almelo links en rechts bezuinigingen zijn aangekondigd en uitgevoerd en één van de wethouders ook letterlijk zei dat ‘geen van de gesubsidieerde instellingen aan bezuinigingen kan ontkomen’ zette Gerwin Kamphuis (LKA) een aantal vragen aan het college van B&W op papier. Normaliter behoort een raadslid daar binnen enkele weken antwoord op te krijgen. Kamphuis’ verbazing was dan ook groot toen bleek dat hij verstoken bleef van antwoorden. Dus stelde hij dezelfde vragen nog maar een aantal keren.

Nu, na zeven maanden (!) kreeg hij er eindelijk antwoord op. Veel is hij er echter niet mee opgeschoten want de zaak lijkt gekunsteld en niet al te geloofwaardig.

In totaal heeft Kamphuis het college van B&W op 29 september 2010 zeven vragen gesteld over de subsidiestroom die het Theaterhotel jaarlijks van de gemeente Almelo opstrijkt. Kamphuis informeerde naar de kosten en baten van het Theaterhotel, wilde opheldering over de bewering van uitbater Han Hammink dat het Theaterhotel failliet zou gaan als Almelo Nouveau er zou komen en hoe dit te rijmen valt met zijn plan om in Wierden een hotel te bouwen.

Zeven maanden heeft Kamphuis dus op beantwoording van zijn vragen moeten wachten. Een bedenkelijk record. Het college heeft niet eens het fatsoen om sorry te zeggen. Het toont weer eens aan dat gekozen volksvertegenwoordigers (en dus eigenlijk het Almelose volk) niet serieus worden genomen door diegenen, die op het pluche zitten.

Kijken we naar de reactie dan valt op dat het college het merendeel van de vragen gewoonweg niet beantwoordt. Slechts twee van de zeven vragen worden beantwoord. Opgemerkt wordt dat de subsidie maar liefst tot 2017 (!) wordt uitgekeerd. Een slordige € 3000.000,00 heeft het Theaterhotel  nog in het vooruitzicht. Het contract is Kamphuis niet verstrekt. De vraag is wat de gemeente ooit heeft bezield om dit contract af te sluiten. Ongetwijfeld ontbreekt in de afspraken een evaluatiemoment om te bezien of de subsidie nog wel nodig is bijvoorbeeld in economisch goede tijden. Want zo doen we dat in Almelo.

In plaats van duidelijkheid te geven stuurt het college Kamphuis het bos in met een overzicht ‘uit de losse pols’, zonder enige onderbouwing, waaruit kennelijk moet volgen dat door de subsidieverlening het Theaterhotel per saldo op de theateractiviteiten noch winst noch verlies maakt. Dat laatste is wel heel toevallig en het kan dan ook gezien worden als een zeer doorzichtige poging van het college om te doen alsof het Theaterhotel niet zonder de jaarlijkse subsidie kan bestaan. Dat is natuurlijk onzin. Buiten beschouwing blijven de commerciële horeca-inkomsten en de inkomsten van de congressen en natuurlijk het veelvuldige gemeentelijke gebruik van ruimtes in het Theaterhotel. Wordt daarvoor betaald? Dat laat het college in het midden. Uitsluitend wanneer de gemeente hiervan verslag doet kan pas goed worden beoordeeld of de subsidie aan het Theaterhotel (bijna zes ton per jaar) kan worden afgebouwd en kan het geld voor nuttiger doeleinden besteed worden. Kamphuis kan dus opnieuw in de pen klimmen. Dan hoort u over een half jaar wel wat de antwoorden zijn. 2 x doorklikken op de links om de documenten te bekijken.

vragen Kamphuis

Bijlage beantwoording vragen subsidie Theaterhotel

UPDATE: op www.geleraaf.nl is een interessant artikel te lezen over vragen, die Kamphuis heeft gesteld over de bouwleges die de eigenaars van het restaurant Dock 19 (naast de Almelose bibliotheek) hebben betaald. Geheel ‘toevallig’ gaat het hier om dezelfde eigenaars als die van het Theaterhotel Almelo. Wederom dus dezelfde lieden, die een voorkeursbehandeling lijken te krijgen. Rijst de vraag of hier nu wel of niet sprake is van een grootschalige vorm van schaamteloze vriendjespolitiek, want overal komt toch telkens dezelfde naam bij naar voren. Of het nu de problematiek rond de gang van Stegehuis of de weerstand tegen de komst van Almelo Nouveau en dergelijke gaat. Zijn er nog meer ondernemers in de stad of doet het stadsbestuur eigenlijk maar zaken met alleen maar één en dezelfde heilig verklaarde en tot in den eeuwigheid met gemeenschapsgeld gesubsidieerde ondernemer terwijl de rest de eigen broek moet ophouden? Oordeelt u zelf, ons is in elk geval niet alleen het licht uitgegaan, maar ook nog eens de broek tot onder de kuiten afgezakt.

Posted by Redactie