Collegebesluit AH Violierstraat / Bornsestraat: gemeenteraad in het kruis getast

 

Jan Veenstra van de ChristenUnie heeft grote moeite met het principebesluit van het college van B&W om de vestiging van een AH supermarkt op de hoek Violierstraat-Bornsestraat toe te staan. Het toont weer eens aan hoe de rollen in Almelo verdeeld zijn. Niet de gemeenteraad maar het college bepaalt. Het besluit is bovendien in strijd met de detailhandelsstructuurvisie die het verplaatsen van een al bestaande supermarkt niet toestaat. Veenstra wil ook weten waarom het college hiermee is doorgegaan terwijl de raad heeft ingestemd met de komst van Almelo Nouveau waar ook een supermarkt moet komen. Daarmee ondermijnt het college feitelijk de gemeenteraad, zo begrijpt AlmeloAnders uit de vragen die Veenstra aan het college stelt. Wij vroegen Veenstra om een mondelinge toelichting. Zie het filmpje: