Fortezza: kreeg Van Wijnen Eibergen ook geld van de gemeente?

Weet u het nog? Omdat Fortezza al maar niet van de grond kwam, legde de onderaannemer van Van der Looy, Van Wijnen Eibergen, beslag op de grond. Van Wijnen was door Van der Looy ook gouden bergen beloofd. Maar toen ineens, begin van dit jaar, was het beslag van Van Wijnen verdwenen en werd de gemeente weer eigenaar van het stuk grond waarop een stadhuis moet worden gebouwd dat net zo duur wordt als aan de markt. Van der Looy kreeg € 2.4 miljoen in de schoot geworpen. De vraag dringt zich op waarom Van Wijnen ineens bereid bleek om het beslag op de grond op te heffen. Kijken we in de brief met afspraken van 28 oktober 2010 dan staat daarin te lezen dat het de verplichting van de gemeente was om zich ervoor in te spannen om Van Wijnen Eibergen te bewegen de ingezette beslagleggingsprocedure stop te zetten. De vraag dringt zich op welke wijze de gemeente zich van deze verplichting heeft gekweten? Is er door de gemeente geld aan Van Wijnen betaald of beloofd? Nu schijnt er onderzoek naar het drama Fortezza te worden gedaan door de rekenkamer. Maar daar horen wij tot op de dag van vandaag niets van. Aanleiding voor Gerwin Kamphuis (LKA) om niet langer af te wachten en ter gelegenheid van de raadsvergadering van 12 juli a.s. alvast een vraag te formuleren:

 Fortezza

De grond zou door Van der Looy teruggeleverd worden aan de gemeente Almelo. Echter lag er beslag op van bouwbedrijf Van Wijnen. De gemeente zou in overleg met van Wijnen om van de beslaglegging af te komen, dat is gelukt.

Onze vraag is op welke wijze het college dit voor elkaar heeft gekregen en of en hoeveel geld dat extra heeft gekost t.a.v. de afkoopsom aan Van der Looy zelf ?