Grove taal in de politiek

(ingezonden stuk door Lijst Kamphuis Almelo)
 
Tubantia heeft het doel LKA negatief in de publiciteit te brengen. Dat deden ze voor en na de gemeenteraadsverkiezingen ook al.
Recent stonden wij positief in de publiciteit i.v.m. de rechtszaak voor belediging van Anton Sjoers. Met hun 10 brutale vragen rubriek
hebben ze LKA willen schaden. Echter was aan de reacties hierop duidelijk te merken dat ze het tegenovergestelde hadden bereikt.
Dan gooien ze er maar een peiling tegenaan over ”grove taal”, gebaseerd op de opmerkingen van LKA richting Anton Sjoers. Uit
hun gemanipuleerde peiling ”bleek” dat ruim 70% stemde dat ”grove taal” een teken van zwakte is en nodig als je het inhoudelijk
niet zou kunnen winnen.
 
In Tubantia van 20 september staat over die peiling een groot artikel gepubliceerd. Een panel van ”wijzen” geeft hier hun mening
met allemaal de strekking dat de woordkeuzes van LKA een teken van zwakte zijn omdat LKA het inhoudelijk niet kan winnen.
Als eerste een reactie van hoogleraar Jan Renkema van de universiteit van Tilburg die aangeeft dat ”grove taal” het imago van LKA
een goed doet. LKA vindt het een hele eer dat een hoog leraar zich uitlaat over een kleine politieke partij, maar deelt zijn mening niet. 
Ook de geinterviewde Annemiek van Zuilekom zegt: ”dan wordt dat hopelijk afgestraft tijdens de verkiezingen”. Louis Rodenstein
heeft het over het onvermogen van LKA, een verarming voor de samenleving, populisme en dat LKA als ambtenaar en voorbeeldfunctie heeft.

Marieke Kral vindt dat het vertrouwen in de politiek daalt door het taalgebruik van LKA, heeft het over respectloos en dat op de man
spelen niet passend is voor de politiek. LKA zou van een persoonlijke drang een politiek doel willen maken (Snapt u die opmerking?).
Frank Dumont zegt dat politici een zeker mate van beschaving moeten hebben en een aantal basisvaardigheden zoals luisteren en
het kunnen formuleren van een genuanceerde mening. Han Tuttel vindt het sneu dat LKA stevig taalgebruik nodig heeft om zijn visie
duidelijk te maken en vraagt zich af wie er nu zo’n vertegenwoordiger wil in de raad.
 
Wereldvreemd lijken ons de reacties van deze mensen, een beetje een geitenwollensokkenpanel in onze ogen. Juist door de
opmerkingen over Sjoers enkele maanden voor de verkiezingen is LKA in de publiciteit gekomen en dit heeft waarschijnlijk
juist stemmen opgeleverd, integenstelling tot de reacties van Renkema en Van Zuilekom. Een populist praat mensen naar de
mond, LKA geeft gewoon een eigen mening. Rodenstein heeft het over een ambtenaar, maar een raadslid is helemaal geen
ambtenaar. Een ambtenaar werkt voor de overheid, een raadslid hoort voor de burgers aan de slag te zijn.

Aan de verarming van onze samenleving heeft LKA geen schuld, LKA wil juist het geld in de knip houden, terwijl de
huidige bestuurders ons verarmen door geld over de balk te smijten. In tegenstelling tot Kral denken wij juist dat
fors taalgebruik wel vertrouwen geeft in de politiek, kijk maar naar de succesen van diverse politici op dat gebied.
Respectloos ? Nou, wie is daarmee begonnen dan ? Problemen in de samenleving negeren, dat is pas respectloos.
Van een persoonlijke drang is verder helemaal geen sprake, want onze opmerkingen zijn gebaseerd op het beleid
van het college, op hun blunders, hun geldverspilling.

Dat politici een zekere mate van beschaving moeten hebben ligt voor de hand, we kunnen juist goed luisteren, maar
begrijpen zul je de ontwijkende antwoorden en opmerkingen van onze bestuurders nooit. Bovendien is volgens mij
allang aangetoond dat juist de ”oude” politici helemaal niet naar de mensen luisteren. Diverse burgers, waaronder
ene Bert Maathuis complimenteren ons juist voor onze reacties op hun schrijven, omdat ze van politici nooit reacties krijgen.
Of stevig taalgebruik sneu is laten we maar even in het midden, al die floppen en geldverspilling in Almelo, dat is pas sneu.
 
Een teken van zwakte ? Of is het een teken van lef om iets te durven zeggen, wat al veel eerder had moeten gebeuren. Het taalgebruik
is geen oorzaak van het niet inhoudelijk kunnen winnen, het wordt juist veroorzaakt door gezwabber en onnozelheid van bestuurders.
Al hebben de kleinere partijen inhoudelijk gelijk, het college doet toch wat ze zelf wil, gesteund door hun geïndoctrineerde fracties.
Voorbeeld is het besluit van het college voor een AH op de hoek Violierstraat-Bornsestraat. Het college heeft al besloten, terwijl de
raad het juist eerst moet besluiten. Het college weet dus op voorhand al dat hun fracties voor zullen stemmen.

Grove taal heeft niets te maken met het inhoudelijk niet kunnen winnen, maar is nodig om de burgers duidelijk te maken dat je het niet
eens bent met het gemeentebeleid dat is gebaseerd op een ondeugdelijke inhoud. Op inhoud zul je het in de politiek nooit winnen, in
de politiek win je alleen met een meerderheid. Wellicht dat ons taalgebruik in 2014 nog meer stemmen gaat opleveren, wij willen het
geld in de knip houden. Zoniet, gaan de bestuurders van Almelo gewoon door zoals ze altijd hebben gedaan.
 
In de hoop dat dit ingezonden stuk als beschaafd genoeg kan worden gezien, verblijven wij.
 
Goodgoan,
LKA
Gerwin Kamphuis

Posted by Redactie