Nieuw stadion Heracles nog geen gelopen race

(door onze politiek verslaggever Gert Verdamme)

Even stond het stadhuisplein vol met Heraclesfans. Zij hadden gehoor gegeven aan de oproep om de informatieve raadsvergadering te bekijken op een videoscherm. Iedereen was opgetrommeld, tot de spelers aan toe die als zittend decor dienden. Joost mag weten waarom de oproep tot mobilisatie was gedaan. Vanavond stond er totaal niets op het spel. Het besluit over een nieuw stadion wordt pas komende maart genomen.

Het begin was veelbelovend met een rondje bestuursleden van de club en/of het stadion die het belang van een nieuwbouw bepleitten. Snel daarna verzandde de vergadering echter in bedenkelijke verkiezingsretoriek. Jan Brand (CDA) beet het spits af door in plaats van het stellen van een ‘vraag’ wat neerkwam op  een minutenlang monoloog waar niemand wat van begreep. Samengevat: “het CDA is voor ….maar….”. Op het stadhuisplein waren toen nog enkele tientallen diehardfans over. Buiten begon het te regenen. Buitenweg (Groen Links) zette vraagtekens bij de financiële bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd voor nieuwbouw of uitbreiding. Gerritsen (D66)  vroeg zich af hoe het verder moet met de amateurclubs. Krijgen die een plaats in een eventueel nieuw stadion?

Jan Veenstra (CU) vond het geen goed idee om voorzieningen voor ouderen in een nieuw stadion onder te brengen. Demente ouderen zouden niets liever willen dan hun oude dag  slijten bij de club, aldus het bestuur. Veenstra is welkom, aldus een toeschouwer. Hilariteit alom. Veenstra vatte dit goed op, maar gênant was het in ieder geval wel. Jemy Pauwels kreeg de handen op elkaar door tot driemaal toe (zeer subtiel..NOT) het standpunt van de VVD nog maar eens te ventileren. Zijn partij is  voorstander van een lening aan Heracles voor de bouw van een nieuw stadion. Over de zekerheden wordt nog getwist.

De slimste opmerking kwam van Marike van Doorn (ALA-AOV), zelfverklaard tegenstander van een nieuw stadion, die informeerde naar de plannen met het huidige stadion in het geval van nieuwbouw. Wij zien het al voor ons: Almelo, stad met niet alleen twee stadhuizen maar ook twee stadions. De Heraclesfans werden vriendelijk bedankt voor hun aanwezigheid en vocale inbreng. Het is geen gelopen race, zoveel is duidelijk.

UPDATE: ook gewezen wethouder Bert Kuiper had een mening welke hij via Twitter de wijde wereld inslingerde. Collega-website HNDB (Happen Naar De Baas) plaatste deze Tweet van Kuiper waarop een storm van reacties uit Heraclesgelederen loskwam. Dit had een HLEGBV (De Honden Lusten Er Geen Brood Van) tot gevolg. Klik maar eens op de volgende link: http://hndb.nl/index.php?itemid=2638#c

Posted by Redactie