Zogenaamd ‘sober’ stadhuis weer duurder

Na de 2,5 miljoen uitkoopsom voor Van der Looy nu weer 2 miljoen extra strop voor parkeren

(door Gert Verdamme)

Gisteravond, dinsdag 29 maart, stonden twee prominente onderwerpen op de raadsagenda in het Almelose stadhuis. In de eerste plaats het bestemmingsplan Buitengebied. Een plan dat al jaren de ronde doet. Het ontwerp leverde van diverse partijen een berg aan (e)moties en amendementen op wat volgens Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) alleen maar aantoont dat de gemeente hier weer eens broddelwerk heeft geleverd. Toch werd het aangenomen zij het met enkele wijzigingen op ondergeschikte punten. Positief is wel dat niet louter agrarische-  maar ook aanverwante bedrijven zich er mogen vestigen.

Minder gunstig verliep het voor de permanente bewoners van recreatiewoningen (’t Maatveld), die na diverse toezeggingen door de gemeente snakken naar legalisatie. Wethouder Schouten deed de toezegging dat deze bewoning door de huidige bewoners van gemeentewege wordt gedoogd. Dit is natuurlijk een sigaar uit eigen doos omdat dit alleen geldt voor de bewoners zelf, maar niet voor nieuwe eigenaren. En zo modderen we weer verder.

Ook met het zogenaamd ‘sobere’ stadhuis dat, zoals AlmeloAnders maanden geleden al heeft voorspeld, almaar duurder uitpakt terwijl er nog niet één schop in de grond is gezet. Het college kwam met het voorstel om daar nog maar eens 2 miljoen extra tegenaan te gooien, dus bovenop het al forse budget van 56 miljoen, puur en alleen voor het parkeren. Met name de VVD heeft zich hier letterlijk laten wegcijferen. Was er met de keuze voor een nieuw stadhuis in plaats van een goedkopere renovatie de eigen verkiezingsbelofte al verbroken; met het ophogen van het budget met nog eens 2 miljoen heeft de geloofwaardigheid van deze partij vol politieke windvanen een nieuwe deuk opgelopen.

Huub Isendoorn (D66) legde namelijk nog maar eens fijntjes uit dat het zogenaamd ‘sobere stadhuis’ zo langzamerhand net zo duur wordt als het ooit aan de markt geplande nieuwe stadhuis. Volgens wethouder Andela (VVD) was van meet af aan bekend dat er nog een uitgave voor parkeren aankwam. “Daar gaan we weer”, verzuchtte Gijs Stork (ALA AOV). “Het college vraagt de raad om in te stemmen met 2 miljoen extra”. Buitenweg (Groen-Links) omschreef  het als volgt: “Als je een huis bouwt, dan leg je van tevoren een budget vast en bij onverwachte uitgaven ga je op zoek  naar mogelijkheden om op andere posten te besparen”. Dat was wijze taal, geen speld tussen te krijgen echter tegen dovemansoren gericht. Hij vond het maar vreemd dat dit in gemeenteland niet zo werkt. Buitenweg wreef dan ook nog wat meer zout in de ‘wonde van de verdeeldheid’  binnen de gelederen van de VVD door te wijzen op een sterk staaltje ‘windowdressing’  als deze partij bij monde van Bert Heite streeft naar een zo goedkoop mogelijke variant voor parkeren. Het mocht echter niet baten, want alle oppositiepartijen bleven tegen het voorstel om extra geld uit te trekken voor parkeren.

Je kunt je afvragen waarom het college niet van meet af aan een compleet beeld heeft gegeven van het totale kostenplaatje voor de verschillende varianten voor het stadhuis, met alles erop en eraan. Dat het gros van de gemeenteraad (met name de tegenstanders van het stadhuis) hier niet naar hebben geïnformeerd en zich een rad voor ogen hebben laten draaien, is eveneens onbegrijpelijk. Een flater vanjewelste. lndien de kostenpost voor parkeren van meet af aan in de stadhuisdiscussie was ingebracht, dan had de stemming wellicht heel anders uitgepakt.

Een sympathieke motie van de ALA-AOV om “te redden wat er te redden viel” door de kosten voor het parkeren binnen het budget van 56 miljoen te houden, haalde het net niet en  stuitte af op het blok van de coalitiepartijen. Wat er wel kwam? Een zwakke toezegging van wethouder Andela om een aanbestedingsvoorstel te behalen bij de geïnteresseerde architecten. Die weten inmiddels echter nu dat er geld is op te halen voor het parkeren dus dat voordeel is nu gelijk in rook opgegaan.

Kortom: er komen dus half verdiepte parkeerplaatsen in een halfbakken stadhuis voor hetzelfde bedrag als het stadhuis aan de markt. O ja, en over de bestemming voor het huidige stadhuis van architect Oud weten we ook nog niets. Geen kip die erover rept. Wel typsich dat een nieuw stadhuis er in deze raad zo vliegensvlug werd doorgedrukt, maar dat iets simpels als een particulier en kosteloos initiatief zoals AlmeloNouveau uitloopt op een oneindig gevecht. Typisch Almelo. Ohwnee, dat bestaat inmiddels niet meer.

Proficiat college en raad!

Posted by Redactie