Sovjetpraktijken in Almelo

 

(Ingezonden )

sovjetpraktijken in Almelo?

Wethouder Kuik heeft altijd de mond vol van het sociale inbreng van haar Pvda in het huidige college.  Mensen met een sociale achtergrond moet je helpen, aldus Kuik. De praktijk is anders. In een brief van de gemeente aan de bewoners van De Riet wordt de komst van zogenaamde ‘interventieteams’ aangekondigd. Onderzoek dus naar fraude. In plaats van mensen te helpen moeten zij betrapt worden.  Mooi woord ook: interventieteams. Agressief! Er moet ingegrepen worden in Almelo en het liefst bij mensen thuis. Wel zo fijn. Het interventieteam komt naar u toe deze zomer!  De wethouder gaat er van uit dat de bewoners van De Riet onbetrouwbare lui zijn die allemaal frauderen en dat er hard tegen moet worden opgetreden. Volgens Kuik zouden bewoners verplicht zijn mee te werken aan een overval van politie, belastingdienst en sociale recherche maar later moest Kuik deze woorden weer inslikken. Het is en blijft een domme actie. Het toont voor de zoveelste keer aan dat onze stad wordt bestuurd door incompetente  nitwits. Het is zeer stigmatiserend voor de bewoners van De Riet en getuigt van absolute willekeur. Oostbloktijden lijken in Almelo te herleven.

Update: Jan Veenstra van de ChristenUnie stelt voor het vragenuur van morgen de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Van wie is het initiatief van de interventieteams uitgegaan en wie is eindverantwoordelijk?
2. Berust de inzet op een collegebesluit?
3. Waarom is de raad niet vooraf geïnformeerd?
4. Waarom is gekozen voor een aanpak waarbij opsporing en hulpverlening zijn gecombineerd?
5. Wat is de wettelijke basis onder de inzet van de interventieteams ten behoeve van
hulpverlening?
6. Waarom is er naar alle inwoners van de Riet een brief gestuurd?
7. Welke conclusies trekt het college uit alle reacties, zowel van de inwoners uit de Riet als van
anderen?
8. Is het college bereid om de inzet van interventieteams te heroverwegen en daarbij de raad
te betrekken? Zo nee, waarom niet?