Stad stevent af op Artikel 12-status

(ingezonden)

Na de afgang van 21 naar 13 zetels voor het CDA en PVDA komt er een partij bij, de VVD. Door de prachtige verkiezingsbeloften van de partijen waren de
verwachtingen voor ons burgers hoog, te hoog!!! Nu wordt het weer duidelijk,  niet dienend voor de burgers, maar puur clubjesbelang viert weer en in nog
steeds hogere mate hoogtij.
Waar haalt het huidige College van B&W de  moed vandaan om het Raadsbesluit van maart 2011 niet met groot enthousiasme uit te voeren, maar tegen te werken en zo mogelijk onderuit te halen!! De steeds uitgestelde afwaardering van Waterrrijk komt toch, en zal uiteindelijk leiden naar een art.12 gemeente. Het bestuur kan nog even tegenspartelen er is geen houden aan. Door de art. 12 status ontstaat er van buitenaf een ander toezicht op het  bestuur van onze stad en groeit tevens de noodzaak tot herbezinning. Het lijkt  mij een betere weg dan het door blijven modderen.
J. van Willigen

Posted by Redactie

Geef een reactie