Van der Looy stuurt aan op faillissement

De laatste ontwikkelingen rondom ’s lands sluwste projectontwikkelaar, Van der Looy, beloven niet veel goeds voor Almelo. Duidelijk is in elk geval dat Van der Looy op ramkoers met de gemeente Almelo ligt. Zijn poging om aan de tafel van de notaris nog meer geld los te weken lijkt gedoemd te mislukken. Een rechtszaak lijkt nu onvermijdelijk, maar levert mogelijk niets op.

Want wat als de speciaal voor Fortezza door Van der Looy in het leven geroepen Ontwikkelingsmaatschappij Almelo, de juridische eigenaar van de Fortezza grond,  door de rechter wordt veroordeeld om op straffe van forse boetes de grond terug te leveren? Dan zal Van der Looy naar alle waarschijnlijkheid nog steeds niets doen. In plaats daarvan zal hij het faillissement van de ontwikkelingsmaatschappij (kunnen) aanvragen. Die is namelijk toch al ten dode opgeschreven nu de Fortezza-klus niet doorgaat. Een lege huls dus. Voor Van der Looy is de ontwikkelingsmaatschappij Almelo één van zijn vele B.V.’s. Het zal hem persoonlijk dan ook niet raken. Schuldeisers genoeg: de gemeente (leges, boetes), de aannemer Van Wijnen (misgelopen opdracht, dus inkomstenderving) de bank van wie hij geld heeft geleend met de Fortezza grond als onderpand.

In een faillissement wordt de grond door de curator aan de hoogste bieder verkocht. De gemeente mag meebieden. Daarbij zullen de stadhuisplannen bovendien ook meteen gaan wankelen. Geen nieuw stadhuis dus? Een niet ondenkbaar scenario. Wij wachten de gebeurtenissen met belangstelling af.

Update: www.geleraaf.nl meldt dat de kogel door de kerk is en dat de grond alsnog wordt of is teruggeleverd. De vraag is alleen of de gemeente nog is ingegaan op de eisen van Van der Looy en er alsnog met geld is geschoven. Sowieso is het interessant om een overzicht te hebben van wat dit hele akkefietje de gemeente nu eigenlijk heeft gekost. Dit bedrag zou je dan bij de uiteindelijke bouwkosten van een nieuw stadhuis moeten optellen. Wel zo eerlijk.

* Van der Looy toen alles nog goed ging, tijdens de ceremoniële eerste halve steenlegging voor het project Residentie Fortezza.

Posted by Redactie