Verhoging OZB Almelo onwettig?

Onze speciale verslaggever Vita Redonk toog afgelopen maandagochtend speciaal voor de Almelose burger op pad om zekerheid te krijgen over de al dan niet onwettige verhoging van de OZB in Almelo. Een aanzienlijke stijging van deze belasting is onlangs door de gemeenteraad aangenomen, echter blijkt geen van de heren en dames op de hoogte te zijn van regels en beperkingen ten aanzien van de OZB-heffing. Het toont eens te meer het amateurisme en de volgzaamheid van de zwakke gemeenteraad aan, die klakkeloos alles overneemt wat het regime van B&W haar voorkauwt. De burger, die de waarde van zijn huis de laatste jaren alleen maar heeft zien dalen, begrijpt van de OZB-verhoging dan ook helemaal niets. Hieronder het verslag van Vita Redonk:

Uit overleg hedenmorgen met de Vereniging Eigen Huis bleek nogmaals dat er van rijkswege aan alle gemeentes waaronder Almelo een macronorm is opgelegd van maximaal 3,75% verhoging van de OZB-belasting. Aangezien dit, juridisch helaas (nog) niet afdwingbaar is, is de VEH in overleg met het Ministerie van Financiën om deze norm alsnog bindend en juridisch afdwingbaar te krijgen. Bij nieuwe tariefsverhogingen kan de burger alsdan vernietiging vragen bij de Raad van State. Nu is het zo dat gemeentes, zoals Almelo, dit soort tariefsverhogingen, ondanks waardedalingen sinds 2008 van 8,5% (!) tòch opleggen om de begroting, ten koste van huiseigenaren, alsnog sluitend te krijgen. Dit duidt natuurlijk wèl op een zoveelste bewijs van onbehoorlijk bestuur en oneigenlijke belastingheffing door het College van B & W.

Uiteraard staat het iedereen vrij bezwaar tegen de heffing te maken en daarvoor zijn op internet talloze voorbeeldbrieven te vinden. Via deze link heeft u er alvast een. Klik op het volgende adres: http://verhuizen-online.nl/index.php?q=bezwaarschriftozb

Ook hier kunt u terecht:  www.bezwaarmaker.nl/      www.woz-juristen.nl

 

Posted by Redactie