Is vertrek Sensata nog te voorkomen?

Heeft het college zitten slapen?

Jemy Pauwels, u weet wel: het VVD-raadslid dat de invloed van de antilobby weerstond en voor Almelo Nouveau stemde, maakt zich zorgen om het dreigende vertrek van Sensata uit Almelo. En terecht. Pauwels wijst er in zijn bericht aan het college op dat het hier gaat om een hoogwaardig en groeiend bedrijf met ruim 320 goedopgeleide werknemers.  Pauwels vraagt zich af welke inspanningen het college zich heeft getroost om Sensata te behouden en elders onder te brengen, bijvoorbeeld op het XL Businesspark. Vooralsnog zien wij niet dat het college in deze kwestie “het verschil maakt”. Wij wachten met spanning af. Dan nu de vragen van Pauwels:


 

 

 

 

 

 

In het artikel van TC Tubantia wijst de directie mogelijke vestiging op XL businesspark af omdat het terrein te ver afgelegen ligt en ook niet in de directe omgeving van een station ligt. Tegelijkertijd

spreekt de directie van Sensata met interesse over het KPN pand te Hengelo, hetgeen op grote afstand van het centrum alsook station ligt. Hier constateren wij een tegenstrijdigheid.

1. Kan de wethouder de tegenstrijdigheid bevestigen en aangeven of er niet alsnog gezocht kan worden naar oplossingen waardoor XL businesspark wél een optie kan zijn voor Sensata?

2. Hoeveel concrete opties voor een geschikt onderkomen (bestaand of nieuwbouw) in Almelo worden momenteel voorgelegd aan Sensata?

3. De directie van Sensata heeft de voorkeur voor het huren van een bedrijfspand. Kan de Industrie Gebouwen Maatschappij Almelo NV (IGM) de mogelijke uitkomst bieden om hierin te voorzien en zo ja, wordt concreet gewerkt aan een voorstel?

4. Het acquiereren van nieuwe bedrijven met een werkgelegenheidsvoorziening van 450 werknemers is uiteindelijk een kostbaar traject. Welke mogelijkheden kan de gemeente (naast de inzet van de IGM) aan Sensata bieden om het bedrijf te behouden voor Almelo?

5. Welke afspraken tussen de 14 Regio Twente gemeenten zijn van toepassing ten aanzien van het actief dan wel passief acquireren van bedrijven door ambtenaren en/of bestuurders? Kan de wethouder garanderen dat deze afspraken consequent worden nagekomen?