Kritiek op interpretatie contract subsidie

(ingezonden)

Als regelmatig bezoeker van de Raadsvergaderingen heb ik  eind 2011 een ingezonden stukje geplaatst, de titel was:

Subsidiestromen

Na verschillende reacties en vragen door o.a. LKA , staat het nu na een periode van stilte en vele omtrekkende bewegingen op de Raadsagenda.

Recht breien wat krom is

Er bestaan nog steeds meerdere opvattingen over de subsidie verstrekking aan het Theaterhotel. Het gaat m.i. niet om de Subsidie of om de hoogte van het subsidiebedrag,  maar over de daadwerkelijke uitvoering van de Investerings-begroting  2005-2010. Deze Subsidie verstrekking met onderliggende investeringsbegroting 2005-2010 is door de Raad, het hoogste orgaan in onze gemeente  in 2005 goedgekeurd.

De Subsidie verstrekking € 544.857,00

Het wordt al snel duidelijk dat een aantal genoemde projecten overbodig  dan wel niet haalbaar zijn,  (zie Investeringsbegroting) te weten :

# Het balkon                                      2007                                     €   150.000,00 niet haalbaar

# Loading Dock                                2008                                      €   275.000,00

# De orkestbak                                 2009                                      €   100.000,00 niet haalbaar

# Loading Dock                                2009                                      €   275.000,00

# Vervanging dakbedekking      2010                                      €   350.000,00 niet nodig

# Totaal niet daadwerkelijk uitgevoerd                                               € 1.150.000,00

De conclusie van B&W dat de jaarlijkse subsidie niet ten onrechte is verstrekt lijkt juist, maar gaat voorbij aan het feit, dat de onderliggende Investeringsbegroting niet daadwerkelijk is uitgevoerd ,  niet is getoetst  door de Subsidieverstrekker en zelfs door de Subsidieontvanger niet is gemeld.

Dit lijkt mij als burger wederom een voorbeeld van slecht bestuur, een door het hoogste orgaan in onze stad genomen besluit wordt niet zorgvuldig en/of op de juiste wijze uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Bezoeker raadsvergaderingen,

J. van Willigen

Bijlage 1 (door Theaterhotel zelf geschreven brief aan alle raadsleden):Info voor de Raad Theaterhotel Almelo 2012-1504

Bijlage 2: ContractTheaterhotel

 

 

Posted by Redactie