BREAKING: gemeente Almelo handelde onzorgvuldig in Poortaffaire

 

Update:

GEMEENTE HANDELDE BIJ DE POORT-AFFAIRE ONZORGVULDIG, NIET TRANSPARANT EN WEKTE SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID

Zie hieronder het volledige rapport van de Overijsselse Ombudsman.

Poortaffaire Rapport Ombudsman

Op collega-website De Geleraaf lezen wij het volgende bericht over de geruchtmakende Poortaffaire. Voor de zoveelste keer komt het gemeentebestuur van Almelo, inclusief de gemeenteraad, er niet best af: gerommel, geritsel, geregel. Kortom zoals het schering en inslag is bij de gemeente Almelo waarvan het hoofd, burgemeester Jon Hermans-Vloedbelt, ‘transparantie’ en ‘De Almelo Aanpak’ zo hoog in het vaandel heeft staan. Die woorden blijken in deze stad dus totaal geen betekenis te hebben. Er wordt hier nog altijd een oorlog gevoerd tegen de burger. Zoals eerder gemeld: dit moet grote gevolgen hebben. Hieronder het bericht op www.geleraaf.nl

Ambtenaar Klokkenluider in Poortaffaire Almelo

Tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis d.d. 25 juni 2012, met de ombudsman over de Poortenaffaire in Almelo, met vele aanwezigen (ombudsman, benadeelde, ambtenaren), heeft een ambtenaar flink de klok geluid in het voordeel van benadeelde Stegehuis Antiekhandel aan de Haven Noordzijde (Geen toegang meer tot eigen voordeur omdat gemeentelijke weg illegaal is afgesloten). De reden is dat de gemeente Almelo, met de notaris voorop, Stegehuis Antiekhandel, er willens en wetens in heeft geluisd.

-Volgens de ambtenaar speelden B&W, ambtenaren, notarissen en ondernemers onder één hoedje tegen benadeelde.

-Volgens de ambtenaar is de ‘’verjaring’’ van gemeentegrond inzake de Poortaffaire, vanaf 2005 tot heden volledig verzonnen in het voordeel van de buurman van benadeelde en diens huurder (Gemeentegrond wordt als opslagplek gebruikt).

-Volgens de ambtenaar kan van verjaring geen sprake zijn in de Poortaffaire, waarmee hij werkzaam was. Toen het verjaringspel begon kreeg de ambtenaar volgens eigen zeggen andere taken van de gemeente Almelo.

Een conclusie van deze feiten en verklaringen is dat de poortvergunning op basis van valse verklaringen is afgegeven en moet worden ingetrokken, dat grond van de gemeente op illegale wijze is overgedragen en dat moet worden teruggedraaid. De ambtenaar verklaart dat het hem bevreemd dat de gemeente Almelo niets heeft gedaan met zijn eerdere verklaringen in een gesprek met de gemeentesecretaris inzake de Poortaffaire en heeft dat ook per mail bevestigd. Een kopie van die mail zou aan de ombudsman beschikbaar worden gesteld. Het vorige en huidige B&W wist al jaren dat er iets niet klopte maar deden niets. Ook een groot deel van de gemeenteraad wist ervan en deed niets, op enkelingen na die telkens tegen een muur opliepen. Nadat LKA, Lijst Kamphuis Almelo deze zaak via de raad weer aan het rollen kreeg, zijn vele stappen vooruit gemaakt en hoop ik, Stegehuis, dat er eindelijk eens een oplossing komt in deze zaak.

Zie ook: http://lkalmelo.nl/2012/09/leidt-poortenaffaire-tot-een-explosie/

Posted by Redactie