Breaking: leegloop Theaterhotel begonnen

Uit bronnen binnen het Theaterhotel Almelo komt het bericht dat de leegloop qua personeel is begonnen. Niet alleen diverse koks en chefs-horeca pakken hun biezen, zelfs het hoofd boekhouding houdt het voor gezien en vertrekt spoorslags. Naar verluidt vertrekt deze laatste vanwege het onderzoek naar de mogelijke malversaties rondom de gemeentelijke subsidiegelden. Zoals eerder gemeld heeft het Theaterhotel van de subsidiegelden (jaarlijks 550.000 euro sinds 2005) geen rooie cent besteed aan de zaken waarvoor deze subsidies zijn verstrekt. Nu ook de boekhouder vertrekt is de chaos binnen het lokale Hammink-Van der Valk-concern compleet. De leegloop is het zoveelste signaal dat er iets loos is. Blijkbaar is de werksfeer er ook niet je van het.

Nog steeds wacht de Almelose burger op de uitleg waar de subsidiegelden van al die jaren zijn gebleven, waaraan ze zijn besteed, maar vooral wanneer deze conform de in het contract vastgelegde afspraken worden terugbetaald. Niet aan het bewuste doel bestede subsidiegelden (investeringen in het theater) dienen volgens het met de gemeenteraad gesloten contract te worden terugbetaald. Inmiddels loopt dat in de miljoenen. Gemeenteraadslid Gerwin Kamphuis van LKA bracht de zaak aan het licht en wacht, zelfs na ettelijke keren de verantwoordelijke wethouder (Gerrit van Woudenbergh) er op te hebben aangesproken na maanden nog steeds op antwoord. Volgens Kamphuis is de gemeente thee aan het drinken met de eigenaars van het Theaterhotel, de familie Hammink-Van der Valk en bedenkt ze oplossingen terwijl er nu daadkrachtig en handhavend conform het contract moet worden opgetreden. Raadsleden met onwelgevallige vragen worden in Almelo wel vaker aan het hele lange lijntje gehouden, vooral als ze niet tot de gevestigde orde of het ons-kent-ons-circuit behoren. Tevens is de vraag gesteld wat het de gemeenschap heeft gekost toen de gemeente het complete Schouwburgplein van nieuwe bestrating heeft voorzien, want dat wordt door sommigen ook gezien als overheidssteun.

Dat de burger nog steeds niets heeft gehoord hangt ongetwijfeld samen met het feit dat de contacten tussen het lokale bestuur en het Theaterhotel -de luxe-hobby van het college en VVD-hoofdkwartier- wel heel erg nauw zijn, om niet te spreken van ‘onnatuurlijk’. Een en ander is ook Han Pape van het opinieweekblad De Roskam opgevallen, die de afgelopen week in zijn column schreef over dergelijke banden. Dit verklaart ook dat lokale bestuurders de zaak niet met de vereiste gepaste afstand kunnen beoordelen. Samengevat laadt de gemeente de verdenking op zich dat zij probeert de beerput koste wat kost gesloten te houden.

Er is echter geen rekening gehouden met ‘dissidenten’, die van de hoed en de rand weten. Ongetwijfeld is er nog veel meer ‘aan de knikker’ en daarover zal beslist nog meer boven water komen. De belastingbetalende Almelose burger, die de eigenaars van het Theaterhotel elk jaar opnieuw een bedrag ter waarde van een riante villa cadeau geeft, heeft daar recht op.

Posted by Redactie