BREAKING: rapport Ombudsman in poortaffaire funest voor college?

AlmeloAnders heeft uit welingelichte bronnen vernomen dat de Nationale Ombudsman op korte termijn de resultaten van haar onderzoek naar de veelbesproken gemeenteljke beerput en doofpot getiteld ‘de Poortaffaire’ openbaar zal maken. Naar verluidt bevat het rapport -net als destijds het onderzoek door de Rekenkamercommissie naar het Fortezzadrama- weer een aantal schokkende feiten. Onze bron meldt dat er zelfs in zou staan dat de gemeente eigenhandig documenten heeft gecreëerd ná de omstreden deal met de eigenaars en gebruikers van het pand Dock 19 (de familie Hammink) , die volgens velen illegaal een openbare steeg aan de Haven-Noordzijde hebben geconfisqueerd. Zoals bekend bevindt deze steeg zich tussen Dock 19 en het pand van antiekhandelaar Stegehuis, die de hele zaak ook aanhangig heeft gemaakt. Zijn protesten werden echter nimmer gehoord en jaar na jaar categorisch naar de prullenbak verwezen. Indien de gemeente de zaak werkelijk heeft gemanipuleerd werpt dit uiteraard een geheel ander licht op de zaak. Het college zal zich dan voor de zoveelste keer moeten verantwoorden voor ernstige bestuurlijke fouten en misdragingen, die ditmaal niet zonder grote gevolgen zouden mogen blijven.

Later meer.

Posted by Redactie

7 comments

Bedankt trendwatcher…ben er lange tijd stil van geworden…zoals je zag.

Ik (en ik écht niet alleen) durf te stellen dat wie niet mee wil doen met de gemeente Almelo (en/of de landelijke overheid)…die krijgt last van de langdurige tijdrekkende gruwelijke tegenwerking, die in allerlei vormen en met alle mogelijke macht en middelen zich dan blijken te ontplooien. Tot en met een niet aangezette microfoon aan toe (waardoor “geen bewijs”) ! En dat allemaal samen een heel lange adem heeft om zulk gedrag vol te houden…NOTABENE op kosten van de gemeenschap !!!
Want je recht opeisen en krijgen tegen de Overheid met hun mensen daarin: dat is een bijna eeuwigdurende hobbelige weg vol bochten en omleidingen…wat zeer kostbaar/bijna onbetaalbaar is…voor U (en mij): de burger !
Wannéér zou het ÉCHTE recht eens zegevieren op deze wereld…graag te beginnen in Almelo ??????? :'(

Mooi gesproken Sjoerd. Er is geen woord verkeerd daaraan.
In TC Tubantia noemt iemand zich Enternaar en zegt dat ze
jou de stad moesten uitjagen omdat je altijd zo negatief
zou zijn. Deze persoon begrijpt er niets van.
Je bent positief en je wilt een positieve wereld.
Mensen die zo reageren irriteert het blijkbaar dat er toch
mensen blijven die zelfstandig nadenken.
Types zoals jij die enthousiasme uitstralen, aangeven dat het
ook anders kan en die de fakkel brandend houden.
Dat vind ik supergaaf.

Onze democratie was in opbouw maar is toen het kabinet Den Uyl ontstond binnen de kortste keren om zeep geholpen door van Agt d.m.v een politiek doodsteek in de rug…nog voordat de toen ingediende beleidswijzigingen doorgevoerd konden worden. Die Van Agt heeft toen andere beleidswijzigingen doorgevoerd…waarvan het neergestoken en ter ziele geholpen kabinet Den Uyl nu nog steeds de schuld van krijgt. Daarna is men verder gegaan met het uithollen, ombuigen, bezuinigen (of welke naam men er in die tussentijd eraan gegeven heeft) maar met 1 gemeenschappelijke deler: het beleid is vanaf die doodsteek steeds weer mensONvriendelijker geworden, alsook de wetten (behalve die voor criminelen). Dat kun je in mijn ogen inmiddels ECHT géén democratie meer noemen. Dat is de macht van de rijksten die samen de macht ook nog eens in handen hebben. Helaas heb ik er niet zoveel verstand van als politici zelf…dus die zullen het zoals gebruikelijk niet ermee eens zijn. Maar is nieuw ? Dat weten we toch allang? Het ligt namelijk nooit aan de politiek, wel aan ieder ander…zoals binnengestroomde mensen, ouderen, jongeren, werklozen…etc. Er zal vast wel weer een groep mensen eruit gepikt worden indien men weer meer van uw geld nodig heeft. Helaas blijken vele mensen nog hetzelfde te stemmen, en dan zijn ze verbaasd dat ze nog meer van hetzelfde krijgen als oplossingen: méér bezuinigingen erbij. Volgens mij is dat woord democratie een typefout.
Ik zeg maar zo: verbeter de wereld en begin bij jezelf…met mensvriendelijke gedachten en mensvriendelijke beleidsvoering…en mensvriendelijk elkaar helpen…zonder winstbejag. Helaas blijkt dat meer en meer uit te sterven doordat overheden steeds opnieuw een beleid mensonvriendelijker en oneerlijker maken…al moeten vele leuzen en spreuken u anders doen geloven. Dat is trouwens over bijna de hele wereld zo…dus vandaar dat het elders ook zo “goed gaat”. Er zijn helaas plekken waar je dat meer kan zien dan op andere plekken…Almelo is zo’n voorbeeld daarvan.

Sjoerd de gemeentelijke politiek is onderdeel van de parlementaire democratie.
De parlementaire democratie wordt zo ondermijnd door hen die zelf landelijk
maar al te graag raaskalken over “law and order.”

Jarenlang klaagde rechts Nederland ook over te linkse media.
Nu hebben we extreem-rechtse media.
Dwangbuis media enerzijds en mensen dom houden anderzijds.

Zo blijf ik erbij dat deze gemeente Almelo nog meer dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen. Zoals er ineens het incident over het uitvallen van een microfoon ontstond tijdens het praten over dwangsommen tegen Dolle Pret/Aylin…waar de wethouder (in afwezigheid van de burgemeester) tijdens een informatieve raadsvergadering de woorden uitsprak: “wij zullen als gemeente geen verdere stappen ondernemen wat betreft de dwangsommen…VÓÓR de gemeenteraad een besluit heeft genomen wat betreft dwangsommen tegen Horeca op bedrijventerreinen”.
(Zou hij dit niet hebben gezegd dan was de eigenaresse METEEN in beroep gegaan, daarvoor had ze dan 6 weken. Na die positieve uitspraak van die wethouder was er echter nog geen aanleiding om daartegen in beroep te gaan !!!)
Helaas bleek enkele maanden later nadat de dwangsommen tóch opgeëist werden en na het beluisteren van de opgenomen band…dat men “per ongeluk” “geheel onvoorzien” op het BELANGRIJKSTE MOMENT de microfoon vergeten had aan te zetten !!! Zodat na 6 weken na die uitspraak de gemeente verrassend TOCH doorging met die dwangsommen opeisen. En die Farizeeër(s)+ schriftgeleerden onder de noemer raadsleden en B&W…die eerst die woorden wél gehoord hadden en over het microfoonincident het ongenoegen lieten blijken…krabbelden snel daarna terug en/of hielden de kaken stijf op elkaar. (Ik hoor die haan uit de bijbel nu nóg kraaien!!!) Zulke meeheulende figuren horen gewoon een enorme strafschop inclusief zeer lange aanloop onder de kont/derière/zitvlak te krijgen en dienen zich METEEN terug te trekken uit de politiek wegens ONBETROUWBAARHEID + ONGELOOFWAARDIGHEID. Ook dit dwangsommengebeuren dient onder de loep genomen te worden door een ONAFHANKELIJKE instelling !!!!!
De moties van verdriet en wantrouwen zijn blijkbaar nog niet genoeg geweest om de medewerkers van dit dubieuze gebeuren ZELF te laten vertrekken…afziende van hun wachtgeld en andere beloningen/voordelen/privileges.

Indien er schrift vervalsing heft plaatsgevonden. Of nadien valselijk documenten zijn opgesteld dan moet er een Rijksrecherche onderzoek komen.

Lijst Kamphuis Almelo

1 der ondervraagden, een ambtenaar, zegt letterlijk dat Stegehuis er door de gemeente is ingeluisd. Leuk zo’n bevestiging van iets dat we allang wisten. Henk, volhouden jonge, als het rapport uit is, zetten we het op de agenda van de raad !

Geef een reactie