6 comments

Een monorailtje van het nieuwe stadhuis naar de javatoren?? Tis zo maar een ideetje!!

Tja…die ouwe lijken in de kasten van het huidige stadhuis moeten straks (buiten de boeken) worden overgeheveld naar de kasten van het nieuwe stadhuis.

Gut, staat Gerritsen er niet bij?

Wethouder Andela wijst met zijn vinger naar het verkeerde (nog niet bestaande) gebouw. Hij zou moeten wijzen naar het redelijk nieuwe gebouw van de belastingdienst, dat over 3 jaar volledig leeg komt te staan. Daar ligt de oplossing voor de precaire financiele situatie van de gemeente Almelo. Er is in het geheel geen nieuw stadhuis nodig, wanneer het college en de raad serieus de mogelijkheid onder ogen zien om dit gebouw (belastingkantoor) te gaan bestemmen als mogelijkheid om de gemeenteambtenaren in te gaan huisvesten. Met 10% minder ambtenaren (want Den Haag staat dat voor) moet dat mogelijk zijn.
Daarnaast is er nog steeds de optie om het huidige stadhuis (conform geschiedde met het huidige fraaie Politiebureau) aan te verbeteren/verbouwen om aan de ARBO-eisen, falende verwarming, etc. te voldoen c.q. verbeteringen aan te brengen. Het zou zelfs een mogelijkheid om het huidige stadhuis te renoveren voor de Burgemeester, het college, de gemeenteraad en de ambtenarij, welke in direct contact staat met de burgers (rijbewijzen, paspoorten, vergunningen, etc.)en daarbij af te zien van de transitie van stadhuis naar casino (en dat voor een stad als Almelo ?,).
Het moet mogelijk zijn voor een capabel college en hun ambtenaren om een plan te ontwikkelen voor renovatie huidig stadhuis en tegelijkertijd gebruik te maken van vrij te komen belastingkantoor voor ambtenaren op enige afstand (ICT is DE oplossing). Het (dan gerenoveerde-) stadhuis kan dan tevens plaats bieden aan instellingen, etc. welke nu elders gehuisvest zijn (in nu gehuurde panden), als VVV, UWV/Werkplein,Scoop en “buitendiensten” die onnodig elders gehuisvest zijn.
Het is een unieke mogelijkheid om de penibele financiele situatie van onze gemeente gezond te houden en….waar dan ook mogelijkheden blijven bestaan om het sociale beleid (waarop nu stevig bekort wordt) naar behoren te blijven uitvoeren.
Het getuigt van moed en gevoel voor werkelijkheidszin als College en Raad deze mogelijkheid aangrijpen. Niemand is gediend met een financieel kreupele gemeente. Met een enorme leegstand van winkels in de binnenstad geniet de ontwikkeling van de binnenstad volledige voorrang, dus pak dat stevig aan. Naast (ook) het financiele echec van het Waterrijk (Almelo’s Blauwe Stad) kan er echt niets meer bij.
Voor de door mij voorgestelde Stadhuis-oplossing bestaat altijd nog de gelegenheid om ook Voskamp om advies te vragen. Zijn oplossing voor de binnenstad bespaart de gemeente multi miljoenen Euri.
Dit alles verdient een serieuze overweging (althans dat ben ik van mening).

Men denkt kennelijk nog steeds dat mensen in de stad zitten te wachten op een nieuw stadhuis. Hier heeft de gewone burger niets aan. Het kost alleen maar geld. En wie gaat dat betalen? juist..

Mooi stelletje bij elkaar. Herinner mij nog een soortgelijke foto bij bekendmaking Masterplan. Een geweldige maquette. Herinner mij ook juichende lui bij het Fortezza-bord. de heren en dame past wel enige bescheidenheid. Die is nog ver te zoeken, kijkend naar het plaatje.

Geef een reactie