Massaontslag bij gemeente Almelo

Er dreigt een massaontslag bij de gemeente Almelo. De baan van de meeste ambtenaren staat flink op de tocht, nu de gemeente ambtenaren die privé internetten tijdens kantooruren gaat ontslaan. Er valt geen andere conclusie te trekken nadat eerder archivaris Bijers op onder andere die grond werd ontslagen. De gemeente is door deze precendentwerking nu verplicht om rechtvaardig te zijn en ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ toe te passen. Want meten met twee maten, nee, daarvan is in dit gemeentehuis uiteraard geen sprake. Ze krijgen allemaal de zak en een trap onder hun gat.

Kennelijk hebben leidinggevenden bij de gemeente, misschien zelfs ook het college, ook het emailverkeer van o.a. Beijers bekeken. Wettelijk gezien mag een werkgever dit helemaal niet in verband met de privacyrechten. Zelfs het emailverkeer van de raadsleden kan worden bekeken. Wellicht is het verstandig dat zij hier eens navraag en onderzoek naar doen. Vooral recalcitrante raadsleden, die een ‘bedreiging’ voor de gevestigde orde vormen, zullen zich nu eens achter het oor moeten krabben.

Navraag bij de lokale internetkranten leert dat alle internetverkeer automatisch wordt geregistreerd en dat ook meteen te zien is wie er op welk moment en vanaf welke plek inlogt op deze nieuwsmedia. Hiervan worden automatisch rapporten gecreëerd. Te zien is dat er dagelijks gedurende kantooruren massaal wordt ingelogd vanuit het gemeentehuis en vanaf het webadres www.almelo.nl . Uiteraard zijn ook de IP-adressen zichtbaar zodat zelfs kan worden nagegaan vanaf welke werkplek en op welk tijdstip de internetkrant is bezocht. Behalve Almelo Nieuws, De Geleraaf, HNDB beschikt ook AlmeloAnders ook over deze gegevens en wat blijkt: er wordt zo massaal ingelogd vanuit het stadhuis dat uiteindelijk bijna iedereen moet worden ontslagen. Er is slechts één uitzondering: er is één dyslectische, digibete ambtenaar, die geen pc heeft en nog met een typemachine werkt. Die mag straks in z’n eentje de hele stad besturen. TéCé.

Posted by Redactie