Theaterhotel moet subsidie terugbetalen!

Op 6 december vorig jaar berichtte Almelo Anders over de subsidiegelden die het Theaterhotel in haar zak heeft gestoken zonder dit geoormerkt geld daadwerkelijk (ten goede van het publiek) te besteden.

God mag weten waar het geld naar toe is gesluisd. Dock 19 en Solera  en de andere zaken misschien? Allemaal speeltjes van het Theaterhotel. Als dat zo is, dan is dit je reinste concurrentievervalsing!

Raadslid Kamphuis stelde daarop vragen aan het College van B&W. Dat kwam met het ongeloofwaardige antwoord dat het Theaterhotel de subsidie nog tot 2017 mag besteden. Dit staat echter haaks op de glasheldere investeringsbegroting waarmee de raad heeft ingestemd en die dus nageleefd moet worden. Van de punten in die begroting is zo goed als niets uitgevoerd.

Men ziet: het Theaterhotel wordt de hand boven het hoofd gehouden. Toen Tubantia het nieuws overnam, begon uitbater Han Hammink wild om zich heen te slaan: volgens hem was het je reinste ‘riooljournalistiek’. Alles kon weerlegd worden.

Nu, ruim een maand later, is het nog steeds muisstil. Ook aan de kant van de gemeente.

Ondertussen beginnen andere raadsleden zich nu ook te roeren. Zo meldt Jemy Pauwels (VVD) op Twitter dat er in de subsidieverordening van de gemeente Almelo interessante dingen staan.

En warempel:

Het Theaterhotel moet de administratie zo voeren dat hieruit te allen tijde duidelijk blijkt waar het geld is gebleven en of aan de verplichtingen is voldaan. Kom dus maar op met die administratie! B&W moeten controle uitoefenen! Dat is duidelijk niet gebeurd. De vraag rijst waarom niet. Bovendien kunnen B&W een subsidie intrekken als niet aan de gestelde regels wordt voldaan. Intrekking werkt ook nog eens terug tot het tijdstip waarop de subsidie is verleend. Dus de verordening schrijft in feite voor: terug met dat gemeenschapsgeld! Een rekenkamercommissie (liefst extern) zou hier in moeten duiken, die o.a. ook de boekhouding even naast de belastingaangiftes van de afgelopen jaren hoort te leggen.